26 terms

Geschiedenis

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Bank
Bedrijf dat geld bewaart wisselt en uitleent
Gilde
Vereniging in de stad van ambachtslieden met hetzelfde beroep
Hanze
Samenwerking van handelssteden aan de Noord-zee en Oostzee
Tijd van steden en staten
Vierde tijdvak 1000-1500
Verstedelijking
Het ontstaan en de groei van steden
Burgemeester
Hoogste bestuurder van de stad
Burgerij
De burgers samen
Raadhuis
Gebouw waar stadsbestuurders werken
Schepen
Middeleeuwse stadsbestuurders en rechter
Stadsrechten
Speciale reden van een stad
Tol
Belasting die betaald moet worden voor het gebruik van een weg
Vroedschap
Groep rijke burgers die de burgemeesters kozen en controleerden
Centralisatie
Ontwikkeling waarbij een land steeds meer vanuit een punt word bestuurd
Derde stand
Burgerij
Gewest
Provincie
Parlement
Oorspronkelijk was het een vergadering van drie standen in Emgeland tegenwoordig is het volksvertegenwoordiging
Staatvorming
Ontwikkeling waarbij een land steeds meer als eenheid wordt bestuurd
Staten-generaal
Oorspronkelijk was het een vergadering van drie standen in de Nederlanden en Frankrijk tegenwoordig is het volksvertegenwoordiging
Aflaat
Kwijtschelding van straf
Antisemitisme
Haat tegen joden
Bedevaart
Reis naar een heilige plaats
Heilige
Iemand die van de paus mag worden aanbeden
Inquisitie
Kerkelijke rechtbank
Investituur
Plechtige benoeming
Ketter
Iemand die in zijn geloof afwijkt van de officiële leer van de kerk
Pelgrim
Iemand die een bedevaart maakt