X Matematik Taluppfattning och tals användning

5.0 (1 review)
Term
1 / 23
Naturliga tal
Click the card to flip 👆
Terms in this set (23)
Blandad formTal som är sammansatt av ett heltal och ett bråk som är mindre än 1.DecimalformEtt tal som är skrivet med decimalerPositionssystemetTalsystem där siffrornas värde bestäms av deras plats i taletAdditionEtt räknesätt som består av termer och summaDifferensSvaret i en subtraktionSummaSvaret i en additionTermTal eller annat uttryck som ingår i en addition eller subtraktionFaktorTal eller annat uttryck som ingår i en multiplikation.ProduktSvaret i en multiplikationKvotSvaret i en divisionAvrundningNär svaret i ett tal inte skrivs exakt.Närmevärdeungefärligt värdeÖverslagsräkningAtt använda avrundade tal för att snabbt kontrollera om resultatet av en beräkning verkar rimligt.