Träna på att beskriva ett rum

Terms in this set (30)

;