59 terms

Kuuza Chai

Quiz for p.100
STUDY
PLAY
Mchanganyiko
mixture
unachemshwa
is boiled
pamoja
together
Vitu hivi
these things
vyote
all
chai kavu
black tea
haina
does not have
kwa kawaida
usually
majani
tea leaves
tu
only
jiko
kitchen
la
the (as in, "jiko la")
kuchemsha
boiling (to boil, for boiling)
vikombe
cups
vijiko
spoons
vimo
on top of
garini
cart
yeye
he/she
bei rahisi sana
very easy price
kila kikomba kina bei yake
each measure of the cup has it's own price
kikomba cha chai
cup of tea
senti
cents
thelathini
30
senti ishirini
20 cents
amechelewa
is delayed
kwenda
going
kwa sababu
because
hakuwa
not, does not have
kutosha
enough
vitu vingine
other things
vya
contact
kutengeneza (chai)
to make (chai)
kwa hivyo
so
ili
to, in order to
Bei za vitu hivi vyote
prices of all these items
vyote
all
zimepanda
fixed
vimekuwa
they have become
ghali sana
very expensive
mwanzo
beginning/Initially
hakutaka
would not/ did not want to
kulipa
to pay
mwishowe
eventually
Kuanzia
from
kesho
tomorrow
leo
today
jana
yesterday
tano
five
hamsini
50
kwamba
that
kipandacho hushuka
what does up, must come down
zitashuka
drop
pengine
probably
sisi
we
tunajua
we know
bei hizi zote
all these prices
hazitashuka
are not dropping
hali
state
hali ya dunia
state of the world!