266 terms

all latin 100 worder

STUDY
PLAY
iuvo, iuvare, iuvi, iutum
help
laudo, laudare, laudavi, laudatum
praise
narro, narrare, narravi, narratum
tell
paro, parare, paravi, paratum
prepare
porto, portare, portavi, portatum
carry
saluto, salutare, salutavi, salutatum
greet
voco, vocare, vocavi, vocatum
call
aqua, aquae
water (f.)
fabula, fabulae
story (f.)
filia, filiae
daughter (f.)
via, viae
road (f.)
iratus, irata, iratum
angry
subito
suddenly
in (+ ab.)
in/ on
in (+ ac.)
into
ambulo, ambulare, ambulavi, ambulatum
walk
ceno, cenare, cenavi, cenatum
dine
festino, festinare, festinavi, festinatum
hurry
intro, intrare, intravi, intratum
enter
laboro, laborare, laboravi, laboratum
work/ labor
cena, cenae
dinner (f.)
femina, feminae
woman (f.)
puella, puellae
girl (f.)
fessus, fessa, fessum
tired
laetus, laeta, laetum
happy
paratus, parata, paratum
ready
mox
soon
non
not
et
and
sed
but
appello, appellare, appellavi, appellatum
call by name
rideo, ridere, risi, risum
laugh, smile
intellego, intellegere, intellexi, intellectum
understand
induo, induere, indui, indutum
put on (clothes)
gratiae, gratiarum
thanks (f. plural)
gradus, gradus
step (m.)
manus, manus
hand, band of men (f.)
vultus, vultus
face, expression (m.)
liber, libri
book (m.)
rectus, recta, rectum
straight
ago, agere, agegi, actum
do, drive
aperio, aperire, aperui, apertum
open
claudo, claudere, clausi, clausum
shut
aedificium, aedificii
building
invitus, invita, invitum
unwilling
medius, media, medium
middle
saccer, sacra, sacrum
sacred
vacuus, vacua, vacuum
empty
difficilis, difficile
difficult
continuo
immediately
paene
nearly
ubique
everywhere
extra (+ acc.)
outside
ubi
where, when
disco, discere, didici
learn
fleo, flere, flevi, fletum
weep
studeo, studere, studui
study (+ dat.)
vendi, vendere, vendidi, venditum
sell
conscpicio, conspicere, conspexi, conspectum
catch sight of
silva, silvae
forest (f.)
ignis, ignis
fire (m.)
tempis, temporis
time (n.)
ver, veris
spring (n.)
dies, diei
day (m.)
sine (+ abl.)
without
adhuc
still
tam
so
lego, legere, legi, lectum
read
efficio, efficere, effeci, effectum
effect, do
credo, credere, credidi, creditum
believe (+ dat.)
hora, horae
hour (f.)
pecunia, pecuniae
money (f.)
divitiae, divitiarum
riches (f. plural)
oratio, orationis
speech (f.)
vulnus, vulneris
wound (n.)
gravis, grave
heavy, grave, serious
candidus, candida, candidum
white
verus, vera, verum
true
deinde
then, next
enim
for
tamen
nevertheless, but, however
cum
when
posco, poscere, poposci
demand
rumpo, rumpere, rupi, ruptum
break
custodio, custodire, custodivi, custoditum
guard
exemplum, exempli
example (n.)
praesidium, praesidii
garrison (n.)
custos, custodis
guard (m.)
flumen, fluminis
river (n.)
pax, pacis
peace (f.)
virtus, virtutis
courage (f.)
quoque
also
non solum... sed etiam
not only... but also
contendo, contendere, contendi, contentum
hasten, march, struggle
gero, gerere, gessi, gestum
carry, carry on, wage
bellum gerere
wage war
locus, loci
place (m.)
carmen, carminis
song (n.)
imperator, imperatoris
general (m.)
iuvenis, iuvenis
young man (m.)
miles, militis
soldier (m.)
eo
(to) there, thither
hodie
today
postea
afterwards
quidam, quaedam, quoddam
a certain
locus classicus
classic/ standard example
teneo, tenere, tenui, tentum
hold
colo, colere, colui, cultum
till, worship
vivo, vivere, vixi, victum
live
arbor, arboris
tree (f.)
lux, lucis
light (f.)
vox, vocis
voice (f.)
nullus, nulla, nullum
not any, no
pulcher, pulchra, pulchrum
beautiful
numquam
never
umquam
ever
si
if
nemo, neminis
no one (m./f.)
amo, amare, amavi, amatum
love
placeo, placere, placui, placitum
(+ dat.) please
peto, petere, petivi, petitum
seek, attack, ask
nuntius, nuntii
messenger, message (m.)
imperium, imperii
order (n.)
amor, amoris
love (m.)
hiems, hiemis
winter (f.)
tantus, tanta, tantum
so great
tristis, triste
sad
etiam
even, also
nunc
now
ante (+ acc.)
before
post (+ acc.)
after
impero, imperare, imperavi, imperatum
(+ dat.) command, order
sto, stare, steti, statum
stand
cognosco, cognoscere, cognovi, cognitum
get to know, learn
invenio, invenire, inveni, inventum
find
fero, ferre, tuli, latum
carry, bear
notus, nota, notum
known
bellum, belli
war (n.)
consilium, consilii
plan (n.)
arma, armorum
arms, weapons (n. plural)
hostis, hostis
enemy (m./ f.)
semper
always
dum
while
habito, habitare, habitavi, habitatum
live, dwell
quaero, quaerere, quaesivi, quaesitum
ask, seek
tollo, tollere, sustuli, sublatum
raise, remove, put out of the way
nauta, nautae
sailor (m.)
caelum, caeli
sky, heaven (n.)
periculum, periculi
danger (n.)
saxum, saxi
rock (n.)
verbum, verbi
word (n.)
homo, hominis
human being (m./f.)
litus, litoris
shore (n.)
mons, montis
mountain (m.)
primus, prima, primum
first
vix
scarcely
de (+ abl.)
down from, about, from, concerning
sub (+ abl.)
under
habeo, habere, habui, habitum
have
moneo, monere, monui, monitum
warn, advise
accipio, accipere, accepi, acceptum
receive, accept
insula, insulae
island (f.)
vir, viri
man (m.)
nox, noctis
night (f.)
novus, nova, novum
new, strange
parvus, parva, parvum
small
pauci, paucae, pauca
few
totus, tota, totum
whole
sic
thus
inter (+ acc.)
among, between
possum, posse, potui
can, be able
servo, servare, servavi, servatum
save
reddo, reddere, reddidi, redditum
give back, return
relinquo, relinquere, reliqui, relictum
leave behind
porta, portae
gate (f.)
mater, matris
mother (f.)
mors, mortis
death (f.)
mortuus, mortua, mortuum
dead
solus, sola, solum
alone
incolumis, incolume
safe, unharmed
circum (+ acc.)
around
e/ ex (+ ab.)
out of, from
bene
well
hic
here
-que
and
pugno, pugnare, pugnavi, pugnatum
fight
occido, occidere, occidi, occisum
kill
vinco, vincere, vici, victum
conquer
capio, capere, cepi, captum
take, capture
iacio, iacere, ieci, iactum
throw, hurl
comes, comitis
comrade (m. or f.)
frater, fratris
brother (m.)
navis, navis
ship (f.)
pater, patris
father (m.)
rex, regis
king (m.)
urbs, urbis
city (f.)
fortiter
bravely
a/ ab
from
fortis, forte
brave
omnis, omne
all
constituo, constituere, constitui, constitutum
decide
debeo, debere, debui, debitum
owe, ought, must
doceo, docere, docui, doctum
teach
iubeo, iubere, iussi, iussum
order
valere, iubere
to bid farewell
scribo, scribere, scripsi, scriptum
write, draw
eo, ire, ii, itum
go
ianua, ianuae
door (f.)
littera, litterae
letter (f.)
magister, magistri
teacher (m.)
ego, mei
i
tu, tui
you
celeriter
quickly
diligenter
carefully
iterum
again
prope (+ acc.)
near
itaque
and so
nec... nec
neither, nor
neque... neque
neither, nor
dico, dicere, dixi, dictum
say
do, dare, dedi, datum
give
facio, facere, feci, factum
make, do
iaceo, iacere, iacui
lie down
pono, ponere, posui, positum
put, place
rogo, rogare, rogavi, rogatum
ask
trado, tradere, tradidi, traditum
hand over
sum, esse, fui, futurum
to be
unus, una, unum
one
alius, alia, aliud
other, another
bonus, bona, bonum
good
malus, mala, malum
bad
quid
what
cum (+ ab.)
with
in (+ ab.)
in, on
nec/ neque
and... not/ nor
adsum, adesse, adfui, adfuturum
be present
curo, curare, curavi, curatum
care, look for
accedo, accedere, accessi, accessum
approach
dormio, dormire, dormivi, dormitum
sleep
venio, venire, veni, ventum
come
amicus, amici
friend (m.)
magnus, magna, magnum
big
multus, multa, multum
many
ille, illa, illud
that, he, she, it, the
cur
why
diu
for a long time
iam
now, already, soon
saepe
often
tandem
at last
quod
because, which, what, this, if, the fact that
ubi
when, where
maneo, manere, mansi, mansum
stay, wait, remain
sedeo, sedere, sedi, sessum
sit
video, videre, vidi, visum
see
cado, cadere, cecidi, casum
fall
curro, currere, cucurri, cursum
run
duco, ducere, duxi, ductum
lead
mitto, mittere, misi, missum
send
redeo, redire, redii, reditum
return, send back
audio, audire, audivi, auditum
hear
colonus, coloni
farmer (m.)
filius, filii
son (m.)
ager, agri
field (m.)
puer, pueri
boy (m.)
ad (+ ac.)
to, towards
nam
for