33 terms

Idegen

STUDY
PLAY
konfraternizál
haverkodik, bratyizik
kecsua
indián törzs
zsúrfiú
léha fiatal
kamukéró
hazug szövegelés
neurózik
idegeskedik
slafrok
pongyola, hálóköntös
appardon
pardon
cicvarek
Ügyetlen, tehetetlen, béna, szánalmas embereket lehet így nevezni.
ízekre kúr
:)
szódásüvegalja szemüveg
:)
mispóche
pereputty, az egész rokonság
kaserol
Mentegetőzik, magyarázkodik
sztentori hang
hatalmas, nagy erejű hang
mihorna
?
furvézer
szekerész
masamód
divatárus lány; női kalapokat, sálakat és fejkötőket készítő és árusító nő.
imposztor-szindróma
valaki nem pusztán alulbecsüli a saját képességeit, de azt is gondolja, hogy nem alkalmas arra a pozícióra, amiben éppen dolgozik, vagy arra a feladatra, amit megkapott
tautológia
szófecsérlés, szószaporítás; azonos vagy hasonló jelenésű szavak indokolatlan ismétlése
Hasonló, vagy azonos jelentésű szavak ismétlése, ami rendszerint stílushibának számít. A köznyelvben úgy hivatkoznak rá: „kétszer mondja ugyanazt." Például: „erkölcsi moralitás".
imposztor
csaló, szélhámos, gazember
belletrisztika
szépirodalom
tezaurálás
felhalmozás
kerub
A kerubok az ábrahámi vallások szerint az angyali kar legfelsőbb képviselői közé tartoznak. A Biblia szerint Isten közvetlen környezetét alkotják, ők őrzik az Édenkertet és a Frigyládát. Ezékiel próféta látomásában négy szárnyú, négy arcú (ember, oroszlán, bika, sas) lények, akiknek minden irányban szemük van, és szüntelenül forgó kerekeken állnak.
konformizmus
megalkuvás; A fennálló uralkodó rendszerhez való elvtelen alkalmazkodás.
antropomorf
vmely dolgot, természeti jelenséget, különösen képzeletbeli lényt emberi alakban ábrázoló v. emberi tulajdonságokkal felruházó (szemlélet)
teizmus
Vallási tan, amely egy isten létezését ismeri el.
summum bonum
legfőbb jó
folie a deux
Két ember őrültége. Ma már egyre gyakrabban nevezik megosztott pszichózisnak is, mivel az egyik fél téveseszméjét átveszi valaki más is, aki addig teljesen egészséges volt.
szibaritizmus
"puhányság"-nak, "önkényeztetés"-nek lehet fordítani ... ez a - korunkra (is) szerfölött jellemző magatartás - pontosan ellenkező véglet az aszketizmussal
le phénix de la famille
A család büszkesége; szó szerint főnixmadár.
bon enfant
jó fiú
comme il faut
Illendően, illedelmesen (viselkedik); mintaszerű, kifogástalan (viselkedés)
szillogizmus
A szillogizmus olyan következtetést jelent, melyben egy kijelentés (a konklúzió vagy következmény) két másikból (a premisszákból vagy feltételekből) következik.
Ha minden ember (A) halandó (B),
és minden görög (C) ember (A),
akkor az összes görög (C) halandó (B).
szillogizmus
Ha A minden B-re (ill. egyetlen B-re sem) vonatkozik, B pedig minden C-re vonatkozik, akkor A minden C-re (ill. egyetlen C-re sem) vonatkozik." Természetesen a szillogizmus nem állítás, hanem séma
OTHER SETS BY THIS CREATOR