40 terms

5.b irregular past

STUDY
PLAY
He became a doctor
Ő orvos lett.
He began to run
Ő elkezdett futni.
The dog bit Kata
A kutya megharapta Katát.
I broke the glass.
Eltörtem a poharat.
I brought a sandwich
Hoztam egy szendvicset.
He built a house.
Ő épített egy házat.
The fire burnt.
A tűz égett.
I bought a car.
Vettem egy autót
I caught the ball.
Elkaptam a labdát.
Kata came to school.
Kata eljött az iskolába.
It cost 10 forints.
10 forintba került.
I cut my hand.
Elvágtam a kezemet.
Kata drew a horse.
Kata rajzolt egy lovat.
I drank tea.
Teát ittam.
I drove the car.
Én vezettem az autót.
I ate pizza.
Pizzát ettem.
I fell down the stairs.
Leestem a lépcsőn.
I did my homework.
Megcsináltam a házi feladatomat.
I felt ill.
Betegnek éreztem magam
The boys fought.
A fiúk verekedtek.
I found your keys.
Megtaláltam a kulcsodat.
The bird flew.
A madár repült.
I got a 5.
Ötöst kaptam.
He gave me 100 forints.
Adott nekem száz forintot.
He went home.
Hazament.
The boy grew up.
A fiú felnőtt.
I had a nice car.
Volt egy szép autóm.
I heard a strange noise.
Furcsa zajt hallottam.
He hid behind the tree.
A fa mőgé bújt.
He hit me.
Megütött.
He held a cake in his hands.
Tortát tartott a kezében.
I hurt my friend.
Megsértettem a barátomat.
I kept my rabbit in the garden.
A nyulamat a kertben tartottam.
I knew the English words.
Tudtam az angol szavakat.
Yesterday I learnt English.
Tegnap angolt tanultam.
I left my lunch ticket at home.
Otthon hagytam az ebédjegyemet.
I lost my money.
Elvesztettem a pénzemet.
He made a cake.
Sütit sütött.
I paid 500 forints.
500 forintot fizettem.
I put the book in my bag.
Btettem a könyvet a táskámba.