36 terms

Euroopan kulttuurihistoriaa 1500-1800-luvuilla

STUDY
PLAY
reformaatio
uskonpuhdistus, laaja kirkollis-kulttuurinen uudistusliike Euroopassa 1500-luvulla, joka päätti keskiajan kristillisen yhtenäiskulttuurin ajan
anekauppa
katolisen kirkon oppi, jonka mukaan ihminen saattoi ostaa "kirkon hyvien töiden varastosta" anetodistuksen, jolla kiirastuliaikaa saisi lyhennettyä
humanismi
renessanssissa virinnyt "ihmisyyden aate", joka korosti ihmisen kykyjä, ihaili antiikin filosofiaa ja kulttuuria sekä korosti sivistyksen merkitystä ihmiselämässä
Ausburgin uskonrauha
Sopimus vuonna 1555, joka takasi "Kenen maa, sen uskonto" -periaatteen eli maallisella vallanpitäjällä oli oikeus päättää, mitä uskontoa harjoitettiin
kalvinismi
Jean Calvinin mukaan nimitetty protestanttinen suuntaus, joka korostaa Jumalan kaikkivaltiutta, pohjana monille nykyisille protestanttisille suuntauksille
protestanttisuus
reformaation vaikutuksesta syntynyt kristinuskon haara, lähti liikkeelle Lutherin uudistusvaatimuksista
anglikaanisuus
reformaation suuntaus Englannissa, säilytti jumalanpalvelusmenoissaan kuitenkin joitain katolisia piirteitä
vastauskonpuhdistus
katolisen kirkon liike reformaatiota vastaan, korosti paavin valtaa ja katolisen kirkon mahtia
jesuiitat
Jesuksen veljeskunnan edustajia, jotka tekivät lähetystyötä ja edistivät katolisen kirkon asemaa vastauskonpuhdistuksessa
luterilaisuus
Martti Lutherin opetusten ympärille syntynyt reformaation suuntaus
absolutismi
itsevaltius, aatesuunta Euroopassa uuden ajan alussa, jonka mukaan hallitsija on saanut valtansa Jumalalta ja se on kaiken yläpuolella yhteiskunnassa
barokki
tyylisuunta 1500-1600-luvun Euroopassa, tyypillistä mahtipontisuus ja tunteikkuus, loistavat ja suureelliset rakennukset
kirjapainotaito
Gutenbergin kehittämä keksintö, jolla oli tärkeä osa tiedon leviämisessä ja maailmankuvan muutoksessa uuden ajan alussa
Nikolaus Kopernikus
puolalainen tähtitieteilijä 1500-luvulla, jonka ansiosta aurinkokeskinen maailmankuva alkoi yleistyä
Johan Kepler
saksalainen tähtitieteilijä, joka kyseenalaisti käsityksen taivaankappaleiden ympyräliikkeistä ja määritteli planeettojen liikeradat ellipsinmuotoisiksi
Galileo Galilei
italialainen tähtitieteilijä, joka uskoi empiriaan eli havaintojen tekemiseen tiedon lähteenä. Tutki kaukoputkella tähtitaivasta ja teki monia Kopernikuksen ja Keplerin ajatuksia vahvistavia havaintoja
Isaac Newton
englantilainen matemaatikko ja fyysikko, joka kehitti painovoima- eli gravitaatiolain.
mekanistinen maailmankuva
matematiikan ja empirismin myötä syntynyt käsitys maailmasta mekaanisena koneistona, loi pohjaa luonnon hyödyntämiselle ihmisen tarpeisiin
inkvisitio
katolisen kirkon keskiajalla perustama tuomioistuin, jonka tehtävänä oli tuomita harhaoppisia
valistus
1700-luvulla alkunsa saanut yhteiskunnallis-kulttuurinen uudistusliike, joka korosti koulutuksen merkitystä ja kritisoi perinteisiä auktoritettteja, kuten kirkkoa ja itsevaltiaita
Mainio vallankumous
Englannissa 1688-89 tapahtunut vallankumous, jossa kuningas joutui hyväksymään oikeusjulistuksen, joka rajoitti kuninkaan valtaa
John Locke
englantilainen valistusfilosofi, joka korosti tasa-arvoa ja ihmisten luonnollisia oikeuksia
Thomas Hobbes
englantilainen filosofi, jonka mukaan ihmiset tarvitsevat yhteiskuntaa ja hallitsijaa, sillä muuten vallitsisi "kaikkien sota kaikkia vastaan"
Montesquieu
ranskalainen itsevaltiutta kritisoinut valistusfilosofi, joka kehitti ns. vallan kolmijako-opin, jotta valta ei keskittyisi yhteiskunnassa liikaa yhdelle taholle
Voltaire
ranskalainen valistusfilosofi, joka kritisoi vahvasti katolista kirkkoa mutta näki parhaana hallitsijana valistuneen itsevaltiaan
Jean-Jacques Rousseau
ranskalainen valistusfilosofi, joka ihaili suoraa demokratiaa ja uskoi ihmisten kykyyn elää sovussa keskenään
suuri siirtomaasota
Englannin ja Ranskan välillä 1750-60-luvuilla käyty taistelu amerikkalaisten siirtomaiden hallinnasta. Englanti voitti sodan, mutta se murensi Englannin valta-asemaa Amerikassa
Ranskan suuri vallankumous
1789 liikkeelle lähtenyt vallankumous, jonka tavoittena oli lisätä tasa-arvoa, mutta joka johti verisiin valtataisteluihin ja vuosien kaaokseen; tapahtumalla oli kuitenkin syvät vaikutukset eurooppalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin
Robespierre
Ranskan suuren vallankumouksen aikainen kumousjohtaja, joka surmautti mielivaltaisesti vastustajiaan
Napoleon
korsikalainen sotapäällikkö, joka keräsi mainetta Ranskan vallankumoussodissa ja nousi lopulta koko maan johtoon ja kruunautti itsensä Ranskan keisariksi 1804
rasismi
ajatussuuntaus, jonka mukaan ihmisellä on ihonväriin tai kuviteltuun "rotuun" perustuvia piirteitä ja että ihmiste voidaan noiden piirteiden perusteella laittaa paremmuusjärjestykseen
jalo villi
valistusajan alkuperäiskansoja ihaileva näkemys, jonka mukaan luonnontilassa elävät kansat olivat kaupunkilaisia onnellisempia ja terveempiä
liberalismi
"vapauden aate", valistuksesta liikkeelle lähtenyt aatesuuntaus, joka korosti yksilönvapauksia, talouden- ja uskonnonvapautta sekä esimerkiksi yleistä äänioikeutta
konservatismi
aatesuunta, jonka mukaan perinteitä tulee kunnioittaa eikä yhteiskuntaa ole hyvä muuttaa liian radikaalisti; 1800-luvulla kannatti vanhaa säätyjärjestelmää
nationalismi
kansallisuusaate
sosialismi
Marxin teosten kautta laajalle levinnyt ja työväenliikkeen omaksuma aatesuuntaus, joka ajoi tasa-arvoa ja luokkaerojen pienentämistä