fysikk kap 4 og 5 formler del 1

Term
1 / 8
Elektrisk feltstyrke i homogent felt
Click the card to flip 👆
Terms in this set (8)
Elektrisk feltstyrke i homogent felt
felt styrke inhomogent felt
arbeid-energi-setningen
colombus lov
potensiell energi i radikalt elektrisk felt
gravitasjons feltstyrke
Newtons gravitasjonslov
potensiell energi i tyngdefeltet