108 terms

Maltese

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Kelmtejn tal-awtur
A word about the author
Qed tidkerhilna
She's giving us bad looks
Ninten / Nintnu
I / we smell (stink)
Kien qed jinten
He / it was smelling
X'intiena kien hemm
What a stink there was
Imnieħer
nose
Issa gawdih / ja

Gawdi! Gawdu!
Now enjoy it (m/f)

Enjoy! (s/p)
il-meeting gie imħassar

ħassart
ħassart
ħassar
ħassret
ħassarna
ħassartu
ħassru
cancelled / deleted

The meeting was cancelled

I cancelled etc
istorija / istejjer
tal-istejjer
story / stories
of stories
piż
weight
żgħażagħ
youth
it-tqala
pregnancy
tqila
Inqabdet tqila
pregnant

she is pregnant
żwieġ
marriage
dejn / djun
debt / s
mard /a
disease / s
Jittieħed

mard li jittieħed

Raġel jittieħed l-isptar
contagious / oral use; taken

contagious diseases

Raġel jittieħed l-isptar
sewwieq/a
driver/s
Aġġornata
updated
Qtigħ
Qtigħ il-qalb
daunting
giving up
żeffien/a
dancer/s
iċ-ċanga
beef
il-ħaruf
lamb
iz-zalzett
sausage
l-għenba
grape
il-bettieħa
melon
il-ħawħa
peach
il-lanġasa
pear
aktar ma tinduna kmieni b'dan
the earlier you realise that
inqas
fewer
mill-banda l-oħra
on the other hand
L-iskola
at school
ta' filgħaxija
in the evening
fis-sigħat ta' wara
over the next couple of hours
luminati
soft drinks
Sid
the owner
kuġin ma' missier Tony
Tony's father's cousin
Qed inħares biss
I'm just looking
Għali /ja wisq
it's too expensive (f/m)
minn isfel
from downstairs
Il-kaġun
the cause
tabib / tobba
doctor /s
minkejja
despite
ingħata
awarded
administered (meds)
pjuttost
quite
togħma
flavour
L-aħbar
the news
titjib
improvement
ħadt pjaċir nitkellem miegħek
it was nice talking to you
x'jgħidulha dik bil-malti?
What's that called in Maltese?
xi tfisser dik il-kelma bl-ingliż?
What does that word mean in English?
x'tagħmel fil-ħajja?
What do you do for a living?
mur drit
go straight
dur lejn ix-xellug / il-lemin
turn left / right
nawguralek
congratulations
kamra / kmamar
room/s
kirja
lease
qed iħossni ħażin
I am (feel) sick
baqra
cow
ġurdien
mouse
kalzetti
socks
qalziet
trousers
qmis
shirt
flokk
sweater
xarabank
bus
ħalq
mouth
uġiegħ fl-istonku
stomach ache
qasam
field
l-ebda

L-ebda Malti
no (none)

no Maltese
qrib
near, close
kien jgħidlu
he used to say
lanqas taf
you have no idea (you don't even know)
ħsara
damage
sħiħ
full
fwied
liver
kliewi
kidneys
habib / ħbieb
friend/s
bieb / bibien
door / s
matul
matul il-lejl
matul ix-xahar ta' Lulju
during
during the night
during the month of July
ix-xahar li għadda
last month
filwaqt
while
siegħa / sigħat
hours
żieda / żidiet
increase / s
medja / medji
average / s
malli
as soon as
l-isturdament
dizziness / nausea
il-qiegħ

il- qiegħ
bottom

the bottom of the sea
David jixbah lili

Jien nixbah lilu
David looks like me

I look like him
demm
blood
għadni kif hadt siegha nistrieh

għadek kif ħadt siegħa tietrieh
I've just had an hour's rest

You've just had an hour's rest
ħabs
prison
ċikonja
stork
saqaf / soqfa
roof / roofs
madum
tile / tiles?
dehra
appearance
mistoqsija
question
żewġ kelmiet
two words
daqsxejn
a bit
neputi / neputija
nephew / niece
tahlita
mixture
ħut tal-baħar
seafood
ġlieda
fight
ghandi pjeccir hafna li nismgha minn ghandek dalwaqt
I look forward to hearing from you soon
ir-rota
bicycle
mitejn elf
200,000
ċatti
flat (hill)
il-Beltin
people from Valletta
kbur
proud