45 terms

Maltese Verbs

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Jien m'iniex
Inti m'intix
Hu / huwa mhux / mhuwiex
Hi / hija mhix / mhijiex
Aħna m'aħniex
Intom m'intomx
Huma mhumiex
to be - pres simp neg
ma kontx
ma kienx
ma kenitx / ma kinitx
ma konniex
ma kontux
ma kenux / ma kinux
to be - past simple neg
ħabat - jaħbat - ħabtet

v.I 1A
to collide with, bump into
ħasad - jaħsad- ħasdet
CCNA1 - qasam

It-tifel ħasad lil ommu meta ġera fit-triq

ħasad il-ħajja

il-bidwi ħasad il-qamħ

il-qtil li ħasad lill-pajjiż
to SURPRISE, SHOCK reap, mow, harvest, crop
to startle

the child startled his mum when he ran into the street

to take the life of

the farmer harvested the corn

the murder which startled the country
ħataf - jaħtaf - ħatfet
v.I 1A

ħataf il-waqt li jmur
ħataf l-opportunità biex

waqt li kien fis-sakra ħataf kuntistabbli minn għonqu
to snatch, to seize


he snatched the opportunity to go


while he was drunk, he grabbed a constable by his throat
ħatar -jaħtar - ħatret
v.I 1A

ħatru president ġdid
ħatar il-bord
ħatar lil Joe Borg
to elect, choose, appoint, select

they elected a new president
he selected the board
he appointed Joe Borg
sema' - jisma'

nisimgħu
to listen
Jisimni
jismek
jismhu
jisimha
jisimna
jisimkom
jisimhom
To be called - Pres Simp
Sejjer
Sejra
Sejrin
Sejjer (Ser)
niltaqa
niltaqgħu

iltqajt
iltaqa'
iltaqgħet

iltqajna
to meet
baqa'
to remain
jiddispjaċi ni
jiddispjaċi k
jiddispjaċi h
jiddispjaċi ha

jiddispjaċi na
jiddispjaċi kom
jiddispjaċi hom
to be sorry (pos) - neg like have
twieled

twelidt
twieled
twieldet
to be born
SAR(he became; it ripened; it was
cooked)

Pres / fut
insir
issir
isir
issir
insiru
issiru
isiru

Imperative:
sir (become) (sing)
siru

Pretorite
Sirt - sirt gilda u ghadma
Sirt
Sar
Saret
Sirna
Sirtu
Saru


Past Participle:

misjur (m) misjura (f) misjurin (pl)(ripe)


Verbal Noun:
sajran (ripening)
SAR - Hollow Verb

he became
it ripened
it was
waqaf - jieqaf

tibgħax tiekol
tibgħawx tieklu
to stop

stop eating (s, pl)
lit. don't stay eating
qed inwissnik

wissejt
wissit (wissini)
wissiet
wissejna wissejnihom
wissewni
twissi - to warn
qatel - joqtol
v.VIII - o-o-i
to kill
ta - jagħti

tajt
tat
taw

agħti - u
ti (short for agħti)
to give
qomt
I woke up
laqa'
baqa'
ibqa'
he welcomed
he stayed
stay!
resaq - jersaq - jersqu
rsaqt - resqet - rsaqna - resqu

reġa' - jerġa' - nerġgħu
rġajt - reġgħet
rġajna - rġajtu - reġgħu

reda' - jerda' - jerdgħu
rdajt - redgħet - redgħu
Unique verbs - to do with R
h, I think corrupted version of originals rasaq, raġa, rada

to approach

to do again, repeat, come back, return

to suck
qabad - jaqbad
v.I1a

qabad żewġ ħallelin
to catch, sieze

he caught two thieves
telaq
seraq
felaħ
feraħ
xeraq
meraħ

teraħ (uncommon)
teraq (uncommon)
xeraħ (uncommon)
CCN4 - E-A Mamma - Type B - TELAQ

3rd root - Għ(')/Ħ(H)/Q(K)
1st root - usually fricative or liquid

09
telaq - jitlaq - jitilqu

tlaqt - telqet - telqu
to leave, leave off, abandon, foresake

CCN4 - E-A Mamma - Type B
3rd root - Għ(')/Ħ(H)/Q(K)
1st root - usually fricative or liquid
seraq - jisraq -nisirqu

sraqt -serqet - serqu
to steal, rob

CCN4 - E-A Mamma - Type B
3rd root - Għ(')/Ħ(H)/Q(K)
1st root - usually fricative or liquid
felaħ - jiflaħ -

flaħt - felħet -
to be strong, powerful

CCN4 - E-A Mamma - Type B
3rd root - Għ(')/Ħ(H)/Q(K)
1st root - usually fricative or liquid
feraħ - jifraħ - jifirħu

fraħt - ferħu
to celebrate, rejoice

CCN4 - E-A Mamma - Type B
3rd root - Għ(')/Ħ(H)/Q(K)
1st root - usually fricative or liquiduid
meraħ - jimraħ - jimriħu

mraħt - merħet
to wonder, roam

CCN4 - E-A Mamma - Type B
3rd root - Għ(')/Ħ(H)/Q(K)
1st root - usually fricative or liquid
teraħ - jitraħ - jitirħu

traħt
to melt, dissolve

CCN4 - E-A Mamma -
3rd root - Għ(')/Ħ(H)/Q(K)
1st root - usually fricative or liquid
teraq - jitraq - jitirqu

traqt
to batter

CCN4 - E-A Mamma -
3rd root - Għ(')/Ħ(H)/Q(K)
1st root - usually fricative or liquid
xeraq - jixraq - jixirqu

xraqt -
to choke

CCN4 - E-A Mamma -
3rd root - Għ(')/Ħ(H)/Q(K)
1st root - usually fricative or liquid
xeraħ - jixraħ - jixirħu

huwa xeraħ il-ħuta qabel ma sajjarha

xraħt
to cut lenghthwise, dissect, to anatomise

he cut the fix lenghtwhise before cooking it

CCN4 - E-A Mamma - Type B - TELAQ
3rd root - Għ(')/Ħ(H)/Q(K)
1st root - usually fricative or liquid
...
CCN4 - E-A Mamma -
3rd root - Għ(')/Ħ(H)/Q(K)
1st root - usually fricative or liquid
qasam - jaqsam
qsamt - qasmet

CCN1 A
to cut
to cleave, split, break, divide, cross, pass, traverse
ħabar - jaħbar

CCN1 A
to predict, forsee
ħaraq
...
għafas - jagħfas - jagħfsu
għafast - għafset - għafasna


CCN1A GĦ1
to press, squeeze, opress
għasar

CCN1 AGĦ1
to squeeze, press hard
iftaħ - iftħu (CCN4A)

orqod - orqdu (CCN7)

idħol - idħlu (CCN6)
Imperative
feataħ

raqad

daħal
għaqad

CCN1 A:GĦ1
to be curled, congealed
ħaraq
jaħraq - jaħarqu
ħraqt -ħarqet

CCN1B
to burn
seta'
jista' - jistgħu
stajt - setgħet - setgħu

CCN4 AGĦ3
Can

CCN4 AGĦ3
daħak
b-q-għ

baqa' - jibqa'

bqajt - baqgħet - baqgħu


tibgħux tieklu
to remain, stay, carry on

do not keep on eating - stop eating

CCN4 AGĦ3
daħak - seta'

2nd root Għ(')/Ħ(H)/Q(K)
3rd root Għ(')/Ħ(H)/Q(K) or liquid us.
ċaħad

kesaħ

mesaħ
to deny

to grow cold

to wipe

CCN4 A
daħaq
għasar - jagħsar - jagħsru
għasart - għasret - għasru

għafas

għaqad

għatas
to squeeze soft things

to push (brakes), squeeze hard things

to solidify

to sneeze


CCNAGĦ1
qasam - GĦASAR