36 terms

Antikens Grekland och Rom

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Kreta
Ö där man hittar vaggan till antikens Grekland. Bronsålderskultur med fantastiska palats.
Greklands "mörka sekler"
Tid mellan 1100 och 800 e.v.t som präglades av fattigt bondliv och inga internationella kontakter. Ett mörk tid mellan brons- och järnålder.
Den stora kolonisationen
Tiden 750-550 f.v.t då Greklands stadsstater startade att starta dotterstatsstater runt om i medlehavet och svarta havet
Stadsstat
Grekland delades under Antiken in i flera än hundra sådana områden, poliser, exempelvis Athen och Sparta.
Perserkrigen
Krig mellan Greklands stadsstater och Perseriket tidigt 400-tal f.v.t - Grekland vann och segrade vid berömda slag som Marathon och Salamis.
Athen
Den mest inflytelserika statstaten som givit grunden till den västerländska kulturen och vetenskapen
Demokrati
Statsskick i Athen - fria athenska män fick rösta.
Platon
Filosof mest känd för sin idélära - "allt är bättre i idéernas värld". Lärjunge till Sokrates.
Aristoteles
Filosof som la grund till modern vetenskap, bland annat känd för sin gyllene medelväg. Lärjunge till Platon.
Kvinnan i Athen
Hade främst sin plats i hemmet.
Sparta
Militärmonarki med hård uppfostran till krigare eller soldatmoder. Tvingade s.k heloter att födda dem.
Spartiaterna
Krigarna i Sparta
Heloterna
Livegna bönder i Sparta
Filip II
Kung som enade Grekland på 300-talet f.v.t
Alexander den store
Erövrade perserriket på 300-talet f.v.t.
Hellenism
Den blandkultur som skapades mellan grekiskt och österländskt efter Alexander den stores erövringståg - mest lysande på 200-talet f.v.t.
Den romerska republiken
Styrdes av två konsuler som utsågs av senaten
Konsuler
Ämbetsmännen som styrde Rom
Patricier och Plebejer
Klasserna i Rom
Kartago
Roms fiender om makten över medelhavet
Hannibal
Kartagisk fältherrre som härjade i Italien
Spartacus
Ledde slavuppror under det oroliga 100 talet f.kr
Julius Caesar
Romersk fältherre som gjorde sig till diktator på livstid - död 44 f.kr
Cleopatra
Egyptisk farao som blev med barn med Julius Caesar
Augustus
Hette från början Octavianus. Gjorde slut på den romerska republiken och inledde tvåhundra år av romersk fred. Den förste kejsaren. Tillsammans med Livia.
Caligula
En av Roms elaka kejsare - gjorde sin häst till senator
Nero
En av Roms mest svarta figurer - sägs ha förföljt de kristna - ville bli skådespelare.
Trajanus
Kejsare när Rom var som störst - finns på idag på hög kolonn.
Hadrianus
Kejsare som befäste Roms gränser. Har mur uppkallad efter sig.
Folkvandringstid
Under 300- och 400-talet e.kr rörde sig många stammar sig runt om i Europa för att hitta nya hemländer.
476 e.kr
Årtal Västroms fall - markerar slutet på antiken
Konstantin den store
Romersk kejsare som blev kristen och som flyttade huvudstaden till dagens Istanbul
Kristendomen
Ett av arven från romersk tid - katolicismen är i hög grad påverkad av den romerska kulturen.
Månader
Ett annat arv - alla har namn efter romerska gudar, siffror eller ledare
Siffror
Ett arv - V är fem, X är tio, L är femtio, C är hundra, D är 500, M är tusen.
Romerska rätten
Mycket av vår lagstiftning stammar från denna lagsamling
OTHER SETS BY THIS CREATOR