aardrijkskunde

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

natuurlijke bevolkingsgroei
groei bevolking door verschil geboorte en sterfte
sociale bevolkingsgroei
aantal mensen dat zich ergens vestigt min het aantal dat vertrekt
immigratie
mensen die zich in een bepaald land vestigen
emigratie
verhuizen naar ander land
geboortecijfer
aantal kinderen dat in een jaar word geboren
vergrijzing
toename 65 plussers in bevolking
geboortegolf
periode met hoge geboortecijfers
babyboom
engelse woord voor geboorte golf
ontgroening
afname van aantal jongeren in de bevolking
levensverwachting
hoe oud mensen in een gebied gemiddeld worden
leeftijdsdiagram
diagram waarin je de verdeling van de bevolking over verschillende leeftijdsklassen ziet
bevolkingspiramide
diagram waarin je de verdeling van de bevolking over verschillende leeftijdsklassen ziet
gastarbeiders
iemand die tijdelijk naar een ander land gaat om daar te werken
vluchtelingen
mensen die uit hun eigen land vluchten omdat het er niet veilig is
seizoensmigranten
iemand die in korte periode naar een ander gebied migreert
gezinshereniging
immigratie van familie van een immigrant die al jaren eerder is verhuisd
remigratie
terugkeer van een gebied waar je ooit vandaan bent verhuisd
vestigingsoverschot
als er in een jaar zich meer mensen vestigen dan er vertrekken
sterftecijfers
het aantal mensen dat in een jaar sterft
sterfte overschot
als er in een jaar meer mensen sterfen dan er geboren worden
bevolkingskrimp
afname van de bevolking
voorzieningen
alle diensten die voorzien in de behoeften van mensen zoals winkels en huisartsen
verzorgingsgebied
gebied rond een stad dat voor allerlei stedelijke niet dagelijkse voorzieningen is aangewezen op die stad
drempelwaarde
minimum aantal klanten dat een voorziening nodig heeft om te kunnen bestaan
reikwijdte
maximale afstand die mensen willen afleggen om van een voorziening gebruik te maken