150 terms

Latin stage 21-25

Yes I know it is gigantic. But somehow i felt it was necessary. This set includes all the vocab in the green book. There are no macrons. Again, the whole group can edit this, so feel free to correct my many inevitable mistakes.
STUDY
PLAY
a, ab (+ABL)
by
adiuvo, adiuvare, adiuvi
help
annus, anni, m.
year
ascendo, ascendere, ascendi
climb, rise
barbarus, barbari, m.
barbarian
celo, celare, celavi, celatus
hide
circum (+ACC)
around
confido, confidere (+DAT)
trust
deicio, deicere, deieci, deiectus
throw down
durus, dura, durum
harsh, hard
efficio, efficere, effeci, effectus
carry out, accomplish
extraho, extrahere, extraxi, extractus
drag out
fons, fontis, m.
fountain
gravis, gravis, grave
heavy, serious
haruspex, haruspicis, m.
soothsayer
hora, horae, f.
hour
infelix, infelix, infelix, gen. infelicis
unlucky
iubeo, iubere, iussi, iussus
order
morbus, morbi, m.
illness
nonnulli, nonnullae, nonnulla
some, several
nuper
recently
occupatus, occupata, occupatum
busy
oppidum, oppidi, n.
town
peritus, perita, peritum
skillful
plenus, plena, plenum
full
plus, pluris, n.
more
pretium, pretii, n.
price
sapiens, sapiens, sapiens, gen. sapientis
wise
suscipio, suscipere, suscepi, susceptus
undertake
unde
from where
adeptus, adepta, adeptum
having obtained
amor, amoris, m.
love
aureus, aurea, aureum
golden
avide
eagerly
caelum, caeli, n.
sky
decipio, decipere, decepi, deceptus
deceive
dirus, dira, dirum
dreadful, awful
dissentio, dissentire, dissensi
disagree
eligo, eligere, elegi, electus
choose
exitium, exitii, n.
ruin
fundo, fundere, fudi, fusus
pour
hostis, hostis, m.
enemy
iacto, iactare, iactavi, iactatus
throw
incipio, incipere, incepi, inceptus
begin
ingressus, ingressa, ingressum
having entered
inicio, inicere, inieci, iniectus
throw in
lacrima, lacrimae, f.
tear
minimus, minima, minimum
very little, least
molestus, molesta, molestum
troublesome
moneo, monere, monui, monitus
warn, advise
parco, parcere, peperci (+DAT)
spare
precatus, precata, precatum
having prayed
prudentia, prudentiae, f.
prudence
quantus, quanta, quantum
how big
quo modo?
how?
tardus, tarda, tardum
late
tutus, tuta, tutum
safe
verbum, verbi, n.
word
virtus, virtutis, f.
courage
vito, vitare, vitavi, vitatus
avoid
administro, administrare, administravi
manage
cedo, cedere, cessi
give in
clarus, clara, clarum
famous
commemoro, commemorare, commemoravi, commemoratus
mention, recall
conspicatus, conspicata, conspicatum
having caught sight of
cura, curae, f.
care
enim
for
erro, errare, erravi
make a mistake
gero, gerere, gessi, gestus
wear
honor, honoris, m.
honor
iacio, iacere, ieci, iactus
throw
immotus, immota, immotum
still, motionless
ingenium, ingenii, n.
character
locutus, locuta, locutum
having spoken
magnopere
greatly
magis
more
maxime
very greatly, most of all
mandatum, mandati, n.
instruction, order
modus, modi, m.
manner, way, kind
res huius modi
a thing of this kind
nimium, nimii, n.
too much
orno, ornare, ornavi, ornatus
decorate
pareo, parere, parui (+DAT)
obey
potens, potens, potens, gen. potentis
powerful
pravus, prava, pravum
evil
regressus, regressa, regressum
having returned
scio, scire, scivi
know
talis, talis, tale
such
tamquam
as, like
umquam
ever
venenum, veneni, n.
poison
venia, veniae, f.
mercy
auctoritas, auctoritatis, f.
authority
audax, audax, audax, gen. audacis
bold, daring
carcer, carceris, m.
prison
colloquium, colloquii, n.
talk, chat
comprehendo, comprehendere, comprehendi, comprehensus
arrest
conscendo, conscendere, conscendi
climb on, mount
cum
when, with
descendo, descendere, descendi
go down
desero, deserere, deserui, desertus
desert
egressus, egressa, egressum
having gone out
eques, equitis, m.
horseman
flumen, fluminis, n.
river
humi
on the ground
infestus, infesta, infestum
hostile
interea
meanwhile
neque ...neque
neither ...nor
nusquam
nowhere
oppugno, oppugnare, oppugnavi, oppugnatus
attack
passus, passa, passum
having suffered
patefacio, patefacere, patefeci, patefactus
reveal
perfidus, perfida, perfidum
untrustworthy
pons, pontis, m.
bridge
ripa, ripae, f.
river bank
tantum
only
transeo, transire, transii
cross
tristis, tristis, triste
sad
verum, veri, n.
the truth
accido, accidere, accidi
happen
aliquis
someone
aperio, aperire, aperui, apertus
open
autem
but
captivus, captivi, m.
prisoner, captive
castra, castrorum, n. pl.
military camp
cogo, cogere, coegi, coactus
force, compel
depono, deponere, deposui, depositus
put down, take off
desino, desinere
end, cease
dignitas, dignitatis, f.
importance, prestige
diligentia, diligentiae, f.
industry, hard work
explico, explicare, explicavi, explicatus
explain
extra (+ACC)
outside
furens, furens, furens, gen. furentis
furious
haesito, haesitare, haesitavi
hesitate
immemor, immemor, immemor, gen. immemoris
forgetful
immortalis, immortalis, immortale
immortal
di immortales!
heavens above!
laedo, laedere, laesi, laesus
harm
lateo, latere, latui
lie hidden
legio, legionis, f.
legion
nescio, nescire, nescivi
not know
nomen, nominis, n.
name
os, oris, n.
face
poena, poenae, f.
punishment
poenas dare
pay the penalty
rursus
again
scelestus, scelesta, scelestum
wicked
statio, stationis, f.
post
suavis, suavis, suave
sweet
testis, testis, m. f.
witness