Try Magic Notes and save time.Try it free
Try Magic Notes and save timeCrush your year with the magic of personalized studying.Try it free

Фізико - географічне районування України.

Get a hint
Одиниці класифікації ландшафтів:
Click the card to flip 👆
1 / 7
1 / 7
Terms in this set (7)
Одиниці класифікації ландшафтів:
клас, підклас, тип, підтип, вид.
Одиниці ФГР:
країна, зона, підзона, провінція, область, район.
Краї мішаних лісів:
Волинське, житомирське, Київське, Чернігівське, Новгород - Сіверське Полісся.
Краї лісостепу:
Західноукраїнський, Подільсько - Придніпровський, Лівобережнодніпровський, Східноукраїнський.
Підзони степу:
Північностепова, Середньостепова, Південностепова (сухостепова).