Try the fastest way to create flashcards

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B)

1. Bilens indretning, udstyr, betjening og dokumenter
Click the card to flip 👆
1 / 10
1 / 10
Terms in this set (10)
1. Bilens indretning, udstyr, betjening og dokumenter
1
Image: 1. Bilens indretning, udstyr, betjening og dokumenter
2. Manøvrer på lukket øvelsesplads
2
Image: 2. Manøvrer på lukket øvelsesplads
3. køretøjers manøvreegenskaber
3
Image: 3. køretøjers manøvreegenskaber
4. Trafikantadfærd
4
Image: 4. Trafikantadfærd
5. Vejforhold
5
Image: 5. Vejforhold
6. Grundregler for bilkørsel
6
Image: 6. Grundregler for bilkørsel
7. Manøvrer på vej
7
Image: 7. Manøvrer på vej
8. Særlige risikoforhold i trafikken
8
Image: 8. Særlige risikoforhold i trafikken
9. Manøvrer på køretekniske anlæg
9
Image: 9. Manøvrer på køretekniske anlæg
10. Forberedelse til køreprøven
10
Image: 10. Forberedelse til køreprøven