Try Magic Notes and save time.Try it free
Try Magic Notes and save timeCrush your year with the magic of personalized studying.Try it free

DMV mới - Test 1&2

Get a hint
- làn đường gần lề đường nhất.
Click the card to flip 👆
1 / 72
1 / 72
Terms in this set (72)
- làn đường gần lề đường nhất.
Để rẽ phải vào đường hai chiều từ đường hai chiều, bắt đầu ở làn bên phải và kết thúc:
- bất kỳ làn đường có sẵn.
- làn đường bên trái.
- làn đường gần lề đường nhất.
- có hay không một lối băng qua đường được đánh dấu.
Người đi bộ băng qua các góc đường thì có quyền ưu tiên ở:
- chỉ khi một lối băng qua đường được sơn trên đường.
- có hay không có lối băng qua đường được đánh dấu thì đều được quyền ưu tiên
- chỉ tại các giao lộ mở.
- Đeo tai nghe che cả hai tai.
Tất cả những điều sau đây không những nguy hiểm khi lái xe mà còn là bất hợp pháp:
- Bật đèn bên trong xe
- Đeo tai nghe che cả hai tai.
- Sử dụng chế độ chạy cùng một tốc độ trên đường phố dân cư.
- phương tiện di chuyển chậm trên đường.
Khi bạn thấy một dấu hiệu NEV ROUTE, bạn nên coi chừng:
- một sĩ quan thực thi pháp luật Nevada.
- phương tiện di chuyển chậm trên đường.
- xe kéo động vật
- Người lái xe và tất cả hành khách từ 8 tuổi trở lên, hoặc trẻ em cao 4 feet 9 inch hoặc cao hơn.
Ai phải thắt dây an toàn?
- Tài xế và tất cả hành khách dưới 21 tuổi.
- Người lái xe và tất cả hành khách từ 8 tuổi trở lên, hoặc trẻ em cao 4 feet 9 inch hoặc cao hơn.
- Người lái và hành khách ngồi trước.