64 terms

Fiúntas - the third world

STUDY
PLAY
go huile is go hiomlán
totally and completely
I bhfábhar
in favour
sainmhíniú
definition
in ainneoin
despite
ag breathnú go hálainn
looking lovely
gan dídean
homeless
agus beagnach thar oíche
and almost overnight
ag crá
tormenting
creimeadh
erosion
ag creimeadh
eroding
ag dul ar imirce
emigrating
buille tubaisteach
tragic blow
caidreamh
relations, relationship
éadóchasach
(hopeless) desperate
dubhach
gloomy
mórgáistí
mortgages
níl lá dá dtéann thart ná
there's not a day goes by
go háirithe
especially
marfach
fatal
leochaileach
fragile
tubaiste
disaster
na fiacha
the debts
a chothú
to promote or foster
togra
proposal
tograí
proposals
in ionad
rather than, instead of
constaic
obstacle
deachtóir
dictator
I réim
ruling
fáinne fí
vicious circle
eagraíochtaí deonacha
voluntary organisations
I gcéin
far off
uisce thruaillithe
polluted water
maraigh
to kill
tolg
contract (disease)
an phlá
plague
as smacht
out of control
cumainn charthanacha éireannacha
irish charitable associations
ag aisíoc
repaying
ag aisíoc fiach
repaying debt
cealaigh
cancel
sliocht
exerpt
is deacair a chreidiúint
it's difficult to believe
triú mílaois
third milenium
ag sclábhaíocht
slaving
mídhleathach
illegal
ag obair go mídhleathach
working illegally
atá tuillte acu
which they deserve
coitianta
prevailing, usual
ag cur allais
sweating
go hiomlán
completely
onnmhairigh
export
mí-úsáid
abuse
cumhacht
power
dochar
harm
earraí allmhairithe
imported goods
is amhlaidh atá sé
that is the case, that is how it is
trian
third
baghchat
buoycott
freagrach as
responsible
lotnaidicíd
pesticide
is cosúil
apparantly
alt
article
luaigh
mention