Only $35.99/year

dječja 2

Terms in this set (30)

1. Popularna prosocijalna djeca: obično kombiniraju socijalnu i akademsku kompetetnost, prilagođavaju svoje ponašanje novoj grupi u kojoj se uključuju, efektivno rješavaju sukube (sugestije, ne samo izrazi nezadovoljstva)
2. Popularna antisocijalna djeca-odnosno agresivna, potrebna im pomoć jer obično na kraju budu odbačeni
3. Odbačena AGRESIVNA djeca: loša u zauzimanju perspektive, neke bezazazlene reakcije vršnjaka protumačiti kao prijeteće, često dolaze u sukobe, okrivljavaju drugu djecu za svoje poškoće, rizična za zlostavljanje, no mogu i sami postati zlostavljači, NAJVEĆA PODGRUPA, više neprijateljski nastrojena od popularne antisocijalne djece, umjesto vještog korištenja agresije, impulzivna i nekontrolirana ponašanja
4. Odbačena povučena djeca: boje se ismijavanja, očekuju negativne reakcije vršnjaka, između osvete i kompromisa u sukobu radije bi izabrala osvetu no ne bi nikada to izvršila
Prijateljstva koja sklapaju odbačena djeca su na nižoj razini što se tiče međusobnog pomaganja i učinkovitog rješavanja sukoba
5. Kontroverzna djeca: mogu iskazivati i agresivna ponašanja, obično odnosna kako bi zadržali svoj status, ali pokazuju i prosocijalna ponašanja. Iako se ne sviđaju vršnjacima, neke njihove osobine ih štite od zlostavljanja i ismijavanja. Zadovoljni su svojim vršnjačkim odnosim. Ovo je obično privremeni stadij
6. Zanemarena djeca- imaju jednako razvijene socijalne vještine kao i popularna prosocijalna djeca,mogu se bez problema uključiti ako žele, no vrjednuju svoju samoću. Vršnjaci ih vide kao sramežljive