101 terms

Family (a-c)

a-c
STUDY
PLAY
absent-mindedness
roztržitost, nepozornost
abuse (a child)
zneužít, zneužívat, týrat (dítě)
accepted
přijatý, uznávaný, oficiální
act out
předvádět, ztvárnit
acute disease
akutní onemocnění
addiction to st
návyk na něco
adolescence
dospívání
adolescent
dospívající, mladistvý
adopt sb
osvojit, adoptovat
adoption
osvojení, adopce
adoption agency
agentura zprostředkující adopci
adoptive family
adoptivní rodina
adulterer
cizoložník
adultery
cizoložství
advantage
výhoda, přednost
age of consent věk pohlavní
odpovědnosti před zákonem
ageism
diskriminace starých lidí
aggressive
útočný, agresivní
alimony
výživné (pro ex-choť/chotě)
alter the face of st
změnit tvář něčeho
amazement
úžas, ohromení, překvapení
ambitious
ctižádostivý, ambiciózní, náročný
amnesia
amnézie; oslabení, ztráta paměti
appointment book
termínový kalendář, diář
argue about, over st
diskutovat, hádat se o něco
argument between
hádka mezi (dvěma)
arrange a date
domluvit (si) schůzku
arranged marriage sňatek
domluvený příbuznými
arthritis
artritida, zánětlivé onemocnění kloubu
attain one's majority
dosáhnout zletilosti
au-pair
dívka, která pomáhá v rodině
autopsy
pitva, ohledání mrtvoly ke zjištění příčiny smrti
availability of st
dostupnost něčeho
baby bouncer
hopsadlo
baby carriage (US)
kočárek
baby minder
osoba, která se stará o dítě
baby monitor
zesilovací zařízení (umožňuje matce slyšet dítě po celém bytě)
baby-backpack
batoh na nošení dítěte
baby-carrier
nosítko na dítě; tzv. klokan
baby-sit for sb
hlídat někomu dítě
baby-sitter
osoba, která se stará o dítě po krátkou dobu
baby-walker
chodítko
banns
ohlášky (veřejné oznámení církevního sňatku)
be cremated
mít kremaci, být zpopelněn
be entitled
to st mít nárok na něco
be jealous of sb
žárlit na někoho
beautician
kosmetička
behaviour
chování
bequeath st to sb
odkázat někomu něco
best man
družba, svědek (obvykle ženichův přítel)
bib
bryndák
borstal (GB)
polepšovna
bottle-feed
krmit z lahve
brat
spratek, fracek, fakan
breadwinner
živitel rodiny
break up (with sb)
rozejít se (s někým)
breast-feed
kojit
bride
nevěsta
(bride)groom
ženich
bridesmaid
družička
bring up
vychovat; zvracet
broad-minded
liberální, snášenlivý, tolerantní
budget
rozpočet
buggy (GB)
skládací kočárek
buggy (US)
hluboký kočárek
bullying
šikanování
buried
pohřbený
caress
hýčkat
carry-cot
taška na přenášení dítěte
chat sb up
hučet do někoho, ukecat někoho, nabalit (si) někoho
cheat on sb
podvádět někoho
cheeky (GB)
drzý, troufalý
cheerful
veselý, šťastný, radostný
child-minder
osoba, která se stará o dítě
child-minding
hlídání dětí
comfort
chlácholit, konejšit
commit
spáchat, dopustit se
chore
(nepříjemná) povinnost; domácí práce
churchyard
hřbitov
co-respondent
spoluobžalovaná strana v rozvodovém řízení
cohabitation
soužití, spolužití
coil
nitroděložní tělísko
come of age
stát se zletilým, dosáhnout plnoletosti
come up
přijít na přetřes, vynořit se, nastat
condolences
kondolence, vyjádření soustrasti
confusion
zmatení, zmatek
congratulations
blahopřání, gratulace
conquer a disease
přemoci, zvládnout chorobu, nemoc
considerate
ohleduplný, taktní, pozorný
consist of st
skládat se z něčeho
consummate a marriage
naplnit, dovršit svazek ženy a muže pohlavním stykem
contraception
antikoncepce
contribute (to, towards)
přispět, příspívat (k, na)
copycat crime
zločinnost inspirovaná filmy
corny
staromódní, zastaralý
corporal
punishment tělesný trest
cot (GB)
postýlka pro dítě
couch potato
vášnivý televizní divák
counterculture
alternativní kultura
crib (US)
postýlka pro dítě
cry
plakat, křičet

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.