78 terms

Family (s-z)

s - z
STUDY
PLAY
sarcastic
sarkastický
scold
vyhubovat
scream
křičet
selfish
sobecký
senile
senilní
senile dementia
senilní demence
separation
odloučení, rozluka
sharp-tongued
jizlivý, kousavý
shoplifting
krádež v obchodě
shotgun wedding
sňatek, protože nevěsta je těhotná
show off
vytahovat se; vejtaha, ten, kdo se vytahuje
sibling (tech)
sourozenec
single mother
svobodná matka
single parent
samoživitel(ka)
single-parent family
neúplná rodina
slacking
flákající se
slap
plesknout
sleep around
jít, vyspat se s každým
smart (US)
drzý
sociable
společenský
soothe
konejšit
spank
naplácat
spinster
stará panna
split up
rozejít se
spoil
kazit, rozmazlovat
spot
najít, zpozorovat
spouse
choť
standards
(morální) normy, standardy
stepbrother
nevlastní bratr
stepfamily
nevlastní rodina
stepfather
nevlastní otec
stepmother
nevlastní matka
stereotypes
vžité představy o postavení člověka ve společnosti
stroller
sportovní kočárek, golfové hole
stubborn
tvrdohlavý
suckling
kojenec
superannuation scheme
systém penzijního připojištění
superstition
pověra
sympathetic
soucitný
take sb out to (dinner)
pozvat někoho na (večeři)
talented
nadaný
talk back
odmlouvat
talkative
hovorný, řečný
tastes
zájmy a záliby
tax deductions
odpočty z daní
teddy bear
plyšový medvídek
teenager
dospívající, dítě v pubertě
tell off
vyhubovat
terminate the pregnancy
ukončit těhotenství
termination / abortion
umělé přerušení těhotenství
test-tube baby
dítě ze zkumavky
thoughtful
ohleduplný
toddler
batole
tolerant
tolerantní
tombstone
náhrobní kámen
toy chest
skříňka na hračky
trousseau
výbava nevěsty
TV violence
násilí v televizi
twins
dvojčata
undertaker
zaměstnanec pohřebního ústavu
unfaithful
nevěrný
unfaithfulness
nevěra
upbringing
výchova
value
hodnota
venereal diseases
pohlavní nemoci
violent
brutální, násilný
visiting rights
právo navštěvovat dítě po rozvodu
vote
volit; volební hlas
walk out on sb
rozejít se s někým
wedding
svatba, svatební
widow
vdova
widowed
ovdovělý, ovdovělá
widower
vdovec
wreath
věnec
yield
ustoupit
youngster
mladík, chlapec, mládenec; dítě
youth
mládí; mladík
youth home
domov mládeže

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.