NAME

Question types


Start with


Question limit

of 105 available terms

Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. fertile
 2. high-rise (building)
 3. flatlet
 4. landlady
 5. flush
 1. a spláchnout
 2. b
  výšková budova
 3. c úrodný, plodný, živný
 4. d
  bytná, paní domácí; hostinská
 5. e byt 1+1, malá garsoniéra

5 Multiple choice questions

 1. spravit, opravit

 2. prošívaná péřová přikrývka, peřina

 3. truhlář
 4. studentské koleje; ubytovna
 5. knihovna (místnost)

5 True/False questions

 1. hose(pipe)úrodný, plodný, živný

        

 2. log cabin
  srub

        

 3. leaky
  naběračka, sběračka

        

 4. furnish
  plot

        

 5. jointspůjčka