NAME

Question types


Start with


Question limit

of 105 available terms

Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. knocker
 2. fireguard
 3. drive (GB), driveway (US)
 4. doorhandle
 5. greenhouse
 1. a
  klepadlo
 2. b
  klika
 3. c
  skleník
 4. d
  příjezdová cesta, vjezd do garáže
 5. e
  mříž před krbem

5 Multiple choice questions


 1. iglú

 2. skleník

 3. pařeniště; semeniště (např. zločinnosti)
 4. dát do pořádku, opravit, spravit

 5. zahradní chodníková dlaždice

5 True/False questions

 1. lightning conductor (GB), lightning rod (US)
  výšková budova

        

 2. hedge
  lednička

        

 3. decorate
  práh, zápraží

        

 4. hatchetkde straší, strašidelný

        

 5. excavatorvzrušený, rozčilený, nedočkavý