NAME

Question types


Start with


Question limit

of 105 available terms

Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. doorknob
 2. handrail
 3. flagstone
 4. fireplace
 5. log cabin
 1. a
  zahradní chodníková dlaždice
 2. b
  zábradlí; madlo
 3. c
  kulovitá klika
 4. d
  krb
 5. e
  srub

5 Multiple choice questions


 1. sekyrka

 2. půda

 3. besídka, altán s výhledem

 4. podnožka
 5. elegantní

5 True/False questions

 1. halls of residence (GB)
  studentské koleje

        

 2. high-rise (building)
  výšková budova

        

 3. duplex (US)
  prošívaná péřová přikrývka, peřina

        

 4. live alone
  utěrka na nádobí

        

 5. flushspláchnout

        

Create Set