NAME

Question types


Start with


Question limit

of 105 available terms

Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. john (the) (coll)
 2. excited
 3. electrician
 4. high-rise (building)
 5. flagstone
 1. a
  zahradní chodníková dlaždice
 2. b elektrikář, elektroinstalatér
 3. c
  výšková budova
 4. d záchod
 5. e vzrušený, rozčilený, nedočkavý

5 Multiple choice questions


 1. spoje (dřevěné)

 2. kulovitá klika

 3. skrovné podkroví, mansarda (zvl. pro chudé umělce)

 4. žínka
 5. žít sám

5 True/False questions

 1. feeder
  spižírna

        

 2. handymanúdržbář (manuálně zručný člověk)

        

 3. handy (US)údržbář (manuálně zručný člověk)

        

 4. gutter
  okap, rýna; stoka, odtokové koryto

        

 5. duster
  prachovka