NAME

Question types


Start with


Question limit

of 105 available terms

Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. fertile
 2. gravel
 3. foundations
 4. knocker
 5. excited
 1. a vzrušený, rozčilený, nedočkavý
 2. b
  klepadlo
 3. c
  štěrk
 4. d základy
 5. e úrodný, plodný, živný

5 Multiple choice questions

 1. záchod

 2. výšková budova

 3. kohoutek (vodovodu)
 4. přepychový

 5. stojací lampa

5 True/False questions

 1. drive (GB), driveway (US)
  prachová prošívaná přikrývka

        

 2. girder
  okap, rýna; stoka, odtokové koryto

        

 3. handrail
  zábradlí; madlo

        

 4. glazier
  spižírna

        

 5. doorstep
  práh, zápraží