NAME

Question types


Start with


Question limit

of 105 available terms

Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. electrician
 2. hose(pipe)
 3. glazier
 4. fireplace
 5. insulation
 1. a sklenář
 2. b izolace
 3. c elektrikář, elektroinstalatér
 4. d
  krb
 5. e
  hadice

5 Multiple choice questions


 1. poleno
 2. úrodný, plodný, živný

 3. konvice; kotlík, kotel
 4. záchod
 5. překrásný, neobyčejný, vynikající

5 True/False questions

 1. gravel
  besídka, altán s výhledem

        

 2. doorknob
  kulovitá klika

        

 3. fence
  plot

        

 4. doorhandle
  klika

        

 5. drive (GB), driveway (US)šikovný