NAME

Question types


Start with


Question limit

of 105 available terms

Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. foyer
 2. dorm (coll US, dormitory)
 3. hovel
 4. disadvantage
 5. igloo
 1. a
  iglú
 2. b nevýhoda
 3. c
  foyer, vstupní hala
 4. d studentské koleje; ubytovna
 5. e
  chatrč (špinavá)

5 Multiple choice questions


 1. živý plot
 2. děravý
 3. malovat (zejména klihovou barvou)

 4. zábradlí; madlo

 5. výšková budova

5 True/False questions

 1. hotbed
  motyka, motyčka

        

 2. drive (GB), driveway (US)
  příjezdová cesta, vjezd do garáže

        

 3. flat (GB)
  byt

        

 4. fertileúrodný, plodný, živný

        

 5. keys
  klíče