NAME

Question types


Start with


Question limit

of 105 available terms

Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. fretsaw
 2. gazebo
 3. hovel
 4. electrician
 5. flowerbed
 1. a
  květinový záhon
 2. b
  besídka, altán s výhledem
 3. c
  rejdovačka (pila)
 4. d elektrikář, elektroinstalatér
 5. e
  chatrč (špinavá)

5 Multiple choice questions

 1. špinavý a tmavý, ošumělý

 2. žínka

 3. postel s nebesy
 4. děravý
 5. spravit, opravit

5 True/False questions

 1. flush
  plot

        

 2. dustermládežnická ubytovna

        

 3. doorstep
  práh, zápraží

        

 4. loanpůjčka

        

 5. hothouse
  práh, zápraží

        

Create Study Set