NAME

Question types


Start with


Question limit

of 105 available terms

Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. duplex (US)
 2. hoe
 3. lav (coll), lavatory
 4. girder
 5. joints
 1. a
  spoje (dřevěné)
 2. b
  dvojdomek; mezonet (dvoupodlažní byt)
 3. c
  nosný trám
 4. d záchod
 5. e
  motyka, motyčka

5 Multiple choice questions

 1. udělat odhad
 2. elektrikář, elektroinstalatér
 3. dát do pořádku, opravit, spravit
 4. sklenář
 5. izolace

5 True/False questions

 1. fence
  plot

        

 2. dorm (coll US, dormitory)záchod

        

 3. fireplace
  krb

        

 4. dish rack
  odkapávač na nádobí

        

 5. locksmith
  spoje (dřevěné)

        

Create Set