NAME

Question types


Start with


Question limit

of 105 available terms

Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. dowel
 2. dilapidated
 3. knock down
 4. lintel
 5. haunted
 1. a zchátralý, na spadnutí, chátrající
 2. b kde straší, strašidelný
 3. c zbourat (např. starý dům)
 4. d
  překlad (nad oknem, nad dveřmi)
 5. e
  hmoždinka; špalík; čep

5 Multiple choice questions


 1. truhlář

 2. mříž před krbem

 3. hromosvod
 4. záchod

 5. stojací lampa

5 True/False questions

 1. gravel
  chatrč (špinavá)

        

 2. exquisitepřekrásný, neobyčejný, vynikající

        

 3. handyman
  malé umyvadlo

        

 4. handbasin
  zábradlí; madlo

        

 5. handy (US)šikovný