NAME

Question types


Start with


Question limit

of 12 available terms

Print test

4 Written questions

4 Multiple choice questions

 1. Jeg spiser middag klokka...
 2. Jeg drar hjem klokka...
 3. Jeg spiser lunsj klokka...
 4. Jeg...

4 True/False questions

 1. Når legger du deg?Jeg drar hjem klokka...

        

 2. Når står du opp?Jeg legger meg klokka...

        

 3. Hva gjør du på universitetet?Jeg drar til universitetet klokka...

        

 4. Hva gjør du på jobben?Jeg...om morgenen.