NAME

Question types


Start with


Question limit

of 12 available terms

Advertisement
Print test

4 Written questions

4 Multiple choice questions

 1. Jeg spiser middag klokka...
 2. Jeg legger meg klokka...
 3. Jeg drar til universitetet klokka...
 4. Jeg...

4 True/False questions

 1. Hva gjør du om kvelden?Jeg...om morgenen.

        

 2. Hva gjør du om morgenen?Jeg...om morgenen.

        

 3. Når drar du på jobben?Jeg drar hjem klokka...

        

 4. Hva gjør du om ettermiddagen?Jeg...