Verbprov 1 - år 7: -AR, -ER, -IR samt SER

1.8 (8 reviews)
cantar
Click the card to flip 👆
1 / 28
Terms in this set (28)
él/ella bebehan/hon drickernosotros bebemosvi drickervosotros bebéisni drickerellos/ellas bebende drickerescribiratt skrivayo escribojag skrivertú escribesdu skriverél/ella escribehan/hon skrivernosotros escribimosvi skrivervosotros escribísni skriverellos/ellas escribende skriverseratt varayo soyjag ärtú eresdu ärél/ella eshan/hon ärnosotros somosvi ärvosotros soisni ärellos/ellas sonde är