86 terms

Code2 V&I H16-20

STUDY
PLAY
op bezoek gaan bij
visit
Thomas gaat iedere week op bezoek bij zijn oma.
bang zijn voor
be afraid of
Ik ben bang voor honden.
meedoen met
participate
Maria is boos. Ze heeft geen zin om mee te doen met het spel.
contact maken met
get in contact with
Lucia vindt het moeilijk om contact te maken met Nederlanders omdat ze de taal niet goed spreekt.
foto's maken van
make pictures of
De toeristen maken foto's van de grachten in Amsterdam.
ontslag krijgen
get fired
In de eerste acht maanden van dit jaar hebben 85.000 mensen hun ontslag gekregen.
de tafel dekken
set the table
We krijgen vanavond gasten. Ik heb de tafel gedekt voor acht personen.
de hond uitlaten
let the dog out
Vergeet je niet de hond uit te laten?
een spelletje doen
play a game
Ik heb zin om een spelletje te doen. Doe je mee?
gewend zijn aan
be used to
Sinds ik in Nederland woon, heb ik het vaak koud. Ik ben niet gewend aan het Nederlandse klimaat.
je schouders ophalen
shrug the shoulders
Hasan is gezakt voor zijn examen. Hij reageert kalm en halt zijn schouders op. "Jammer, de volgende keer beter."
van de kaart zijn
nervous
Sally is gezakt voor haar examen. Wanneer ze het slechte nieuws hoort, is ze helemaal van de kaart. Ze moet bijna huilen.
iemand aan de lijn hebben
hold someone on the telephone line
Ik had mijn moeder gisteren aan de lijn. Ze vertelde dat mijn vader ziek is.
het moeilijk hebben
have difficulty
Ik zou het liefst meteen naar mijn ouders toe gaan omdat ik weet dat ze het moeilijk hebben.
vanzelf overgaan
it will solve itself
een vat vol tegenstridigheden
full of contradictions
Matthias is een vat vol tegenstrijdigheden. Hij is dominant maar hij is tegelijkertijd bescheiden. Hij is sociaal maar hij is ook graag aleen.
de sterren van de hemel zingen
sing with a beautiful voice
Ik ben gisteren naar een concert geweest. Het was prachtig, de zngeres zong de sterren van de hemel.
eten wat de pot schaft
eat what is served
kunnen opschieten met
keep a good relation
Ik kan goed opschieten met mijn collega's. We gaan regelmatig na het werk samen iets drinken.
je best doen
do your best
het eens zijn met
agree
Ik ben het eens met de analyse.
Daarmee kunnen wij het niet eens zijn.
schade toebrengen aan
give damage to
Als je een pakje sigaretten per dag rookt, breng je schade toe aan je gezondheid.
actie voeren voor/tegen
take action
Wij moeten actie voeren tegen het beleid van de regering die in Nederland kerncentrales wil bouwen.
beslissingen nemen over
decide
De directie neemt allerlei beslissingen over onze manier van werken en daar zijn we het niet mee eens.
lid worden van
become a member
Ik wil lid worden van een toneelclub. Dat lijkt mij zo leuk!
delen met
share
Je moet niet alles voor jezelf houden. Je moet ook eens wat delen met anderen.
herinneringen hebben aan
have memory of
Ik heb fijne herinneringen aan mijn oma. Zij was een heel lieve vrouw.
zorgen voor
care for
Wil jij in de vakantie voor mijn planten en voor de poes zorgen?
rekening houden met
take into consideration
Als je met veel mensen in een huis woont, moet je rekening houden met elkaar.
dat is verleden tijd
that's a past
Je moet niet altijd over vroeger zitten praten. Dat is verleden tijd.
iets (niet) voor mogelijk houden
there is (not) a possibility of
Wij krijgen 10 procent minder salaris. Je houd dit toch niet voor mogelijk!
ieder dubbeltje omdraaien
count pennies
Zij is zo arm, zij heeft zo weinig geld. Ze moet elk dubbeltje omdraaien voordat ze het uitgeeft.
er gloeiend bij zijn
get caught redhanded
hoe kom je daar nou bij
why the heck do you think so
ik moet er niet aan denken
unthinkable to do (wouldn't do)
iets uit je hoofd zetten
forget about it
geen sprake van
no discussion, impossible
een bijdrage leveren aan
make a contribution to
overlast veroorzaken
cause a nuisance/hindrance
tijd besteden aan
spend time for
zich aanpassen aan
to adapt to
in actie komen
stand up and do something
hulp verlenen
give aid
aan de hand zijn
is happening
gek worden van
driven nuts by
een verzekering/polis afsluiten
to close the deal of an insurance
verzekerd zijn tegen
be insured against
kinderen naar bed brengen
bring the kids to bed
sprake zijn van
there is a talk of
zich (n)ergens iets van aantrekken
to attract something somewhere
van de wieg tot het graf
from the cradle to the grave
iemand van het kastje naar de muur sturen
taraimawashi (in japans)
er (niet) aan te pas komen
(not) handy, useful
"Papier komt er bij dit bedrijf niet aan te pas".
rijp zijn voor iets
ready for something
daar ben je mooi klaar mee
shame for you
de kleine lettertjes
fine print
hoe haal je het in je hoofd
how in God's name did you get that idea?
verstand hebben van
know about
te maken hebben met
have something to do with
op den duur
in the long run
verslaafd raken aan
addicted
onder controle houden
keep under control
iets met zich meebrengen
that comes with somthing
ergens tegenaan kijken
have a view of
met behulp van
with the help of
effect hebben op
have effect on
ingrijpen in iets
interfere
geen kwaad kunnen
wouldn't hurt
tot nu toe
so far
in (mijn) ogen
in my view
de liefde van de man gaat door de maag
you can win a man's heart through his stomach
een vinger aan de pols houden
keep an eye on something
mij niet gezien
I wouldn't do/It's not for me
ter hoogte van
at the same hight of
een praatje maken met
have a chat
je gang gaan
go your way/do your thing
zonder (auto) kunnen
do fine without (a car)
aan de ene kant . . .aan de ander kant
on the one hand . . . on the other hand
in ieder geval
in any case
om je heen kijken
look around you
service bieden aan
offer service
verbonden zijn met
connected with
als haringen in een ton
extremely crowded
bont en blauw
bruised and beaten
in de war zijn
confused
dan weet je wel hoe laat het is
then you know what's coming