Try Magic Notes and save time.Try it free
Try Magic Notes and save timeCrush your year with the magic of personalized studying.Try it free

Léxico do transporte e vías

Get a hint
rúa
Click the card to flip 👆
1 / 20
1 / 20
Terms in this set (20)
rúa
Camiño dentro dunha poboación rodeado por casas, árbores, etc.
Image: rúa
beirarrúa
Espazo nas marxes dunha rúa, normalmente con elevación, para que circulen os peóns
Image: beirarrúa
rueiro
Grupo de casas que forman un conxunto separado das outras. Quinteiro, bloque
Image: rueiro
zona peonil
Espazo dunha praza ou rúa reservado aos peóns ou viandantes
Image: zona peonil
liña
Trazo ou raia que delimita un espazo. Servizo regular dun transporte
Image: liña

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.