Medverkan, försök och påföljd

Det är inte alltid så att endast en person utför ett brott
Kan vara flera som utför ett brott tillsammans
... eller en huvudgärningsman och några som hjälper till
... eller en person som övertalar en annan person att begå brott
Ifall flera personer utför ett brott tillsammans, är alla lika skyldiga, och alla ses som medgärningsmän.
Även de som endast medverkar till brottet, kan vara skyldiga och bestraffas
Click the card to flip 👆
1 / 9
Terms in this set (9)
Det är inte alltid så att endast en person utför ett brott
Kan vara flera som utför ett brott tillsammans
... eller en huvudgärningsman och några som hjälper till
... eller en person som övertalar en annan person att begå brott
Ifall flera personer utför ett brott tillsammans, är alla lika skyldiga, och alla ses som medgärningsmän.
Även de som endast medverkar till brottet, kan vara skyldiga och bestraffas
En person kan bli dömd till medverkan (dvs. anstiftan eller medhjälp) för ALLA brott i Brb
Även om GP blir frikänd pga. att skuld inte föreligger (B-delen), kan den som medverkat ändå dömas för anstiftan eller medhjälp
Så länge en otillåten gärning föreligger (A-delen) så går det att straffa en person för medhjälp eller anstiftan, ifall de själva har personligt ansvar (B-delen)
Även om ett brott inte fullbordas, kan man dömas till straffansvar.
För vissa brottstyper kan man dömas för försök till brott
För att man ska kunna straffas för försök till ett brott krävs det att:
Brottet i fråga kan också bestraffas för försök (krävs alltså att det framgår av lagtexten, som för målsägande-och angivelsebrotten)

*GP ska också ha påbörjat utförandet av brottet, men det har inte fullbordats

*Det ska ha funnits en fara för att brottet skulle fullbordas eller så ska faran varit utesluten endast pga. tillfälliga omständigheter
- Tex. en person ska stjäla en läderjacka men blir fasttagen innan hen lämnat klädaffären
- Tex en person bryter sig in i ett hus för att stjäla en tv, men blir upptäckt innan hen hinner ta något

*Ett brott som aldrig skulle ha lyckats (tex bristfällig planering) leder inte till straffskyldighet för försök
Ansvar för försök till brott ska träffa endast sådana försök som är värda att ta på allvar

*Man kan även bli skyldig till förberedelse för brott, men det var vi inte vidare här. Läs mer om det i kap 6 i boken Introduktion till straffrätten.
Straffet avtjänas på anstalt
Finns möjlighet att placera den dömde på en säkerhetsavdelning ifall man misstänker fortsatt brottslighet
I regel får man ta emot besök, men det kan begränsas
Även möjlighet att få gå på "permission", dvs lämna fängelset för en utsatt tid
Ska inte finnas påtaglig risk för att personen rymmer
Man ska ha avtjänat en del av sitt straff innan detta är möjligt
I värsta fall sitter man på livstid
Vanligt att man friges efter att 2/3 av straffet avtjänats = villkorlig frigivning