0 / 20
Czasownik modalny können
Name:
Score:

7 True/False questions

Definition
zarabiać
Term
verdienen
1 of 20
Definition
ciasto
Term
der Kuchen
2 of 20
Definition
u nas
Term
bleiben
3 of 20
Definition
odwiedzać
Term
sparen
4 of 20
Definition
dopiero
Term
teuer
5 of 20
Definition
piękny
Term
singen
6 of 20
Definition
mąka
Term
die Tochter
7 of 20

7 Multiple choice questions

Definition
piec
8 of 20
Definition
mówić
9 of 20
Definition
Ciebie
10 of 20
Definition
oszczędzać
11 of 20
Definition
nadgodziny
12 of 20
Definition
pozwolić sobie na coś
13 of 20
Definition
córka
14 of 20

6 Matching questions

pożyczać
śpiewać
zostawać
czytać
tańczyć
drogi
A.
lesen
B.
leihen
C.
bleiben
D.
teuer
E.
singen
F.
tanzen
15-20 of 20
Definition
zarabiać
Term
verdienen
Choose answer
True
False
1 of 20
Definition
ciasto
Term
der Kuchen
Choose answer
True
False
2 of 20
Definition
u nas
Term
bleiben
Choose answer
True
False
3 of 20
Definition
odwiedzać
Term
sparen
Choose answer
True
False
4 of 20
Definition
dopiero
Term
teuer
Choose answer
True
False
5 of 20
Definition
piękny
Term
singen
Choose answer
True
False
6 of 20
Definition
mąka
Term
die Tochter
Choose answer
True
False
7 of 20
Definition
piec
schön
singen
backen
tanzen
8 of 20
Definition
mówić
lesen
singen
sprechen
backen
9 of 20
Definition
Ciebie
schön
der Kuchen
dich
erst
10 of 20
Definition
oszczędzać
sparen
singen
besuchen
leihen
11 of 20
Definition
nadgodziny
der Kuchen
die Überstunden
verdienen
besuchen
12 of 20
Definition
pozwolić sobie na coś
verdienen
die Tochter
sich etwas leisten
die Überstunden
13 of 20
Definition
córka
die Tochter
sprechen
der Kuchen
das Mehl
14 of 20
Matching questions
Click a term to match it with a definition
Select from list below
pożyczać
śpiewać
zostawać
czytać
tańczyć
drogi
lesen
leihen
bleiben
teuer
singen
tanzen
15-20 of 20

All done! Ready to submit your test?