13 terms

Begrippen H8 Basis

STUDY
PLAY
Werknemer
Iemand die tegen betaling arbeid verricht in dienst van een werkgever
Werkgever
Iemand die een ander in dienst heeft en hem een aantal uren tegen betaling laat werken
Collectieve arbeidsovereenkomst (cao)
Een overeenkomst tussen werkgevers en werknemersorganisaties over arbeidsvoorwaarden voor de zelfde bedrijven
Wet minimumloon
In deze wet staat hoeveel loon een werknemer vanaf 23 jaar minimaal moet ontvangen . Voor werknemers van 15 tot 23 jaar geldt het minimum jeugdloon
Arbeidstijdenwet
De wet die de werk - en rusttijden regelt van werknemers
Arbeidsomstandighedenwet (arbowet)
Deze wet regelt de arbeidsomstandigheden van de werknemers
Agrarische sector
De visserij, bosbouw en landbouw
Industriële sector
Productie in fabrieken
Dienstensector
Dienstverlening aan anderen
Geschoold werk
Werk waarvoor je een opleiding hebt moeten volgen
Ongeschoold werk
Werk waarvoor je geen speciale opleiding nodig hebt
Omscholing
Het leren voor een ander beroep
Bijscholing
Het behouden van je vakkennis door onder andere het volgen van cursussen