84 terms

Work&Leisure (q-z)

q-z
STUDY
PLAY
qualifications
předpoklady, schopnosti, kvalifikace, způsobilost
recession
hospodářský pokles, recese
redundancy payment (GB)
odstupné tomu, kdo byl propuštěn
re-enlistment (US)
dobrovolné narukování vojáků v záloze
repossess st
vzít si něco zpět
reputation
pověst, reputace
responsible for st, sb
zodpovědný za něco, někoho
résumé (US)
životopis
riot
nepokoj, povstání
roulette
ruleta
sabbatical
roční volno, vědecká dovolená univerzitního profesora, opakující se nejdříve po šesti letech
sack
vyhodit, vyrazit (ze zaměstnání)
salary
plat
savings and loan bank / association (US)
stavební spořitelna
schedule
plán, program; rozvrh hodin
(a pair of) scissors
nůžky
seamstress
švadlena, šička
set up st
založit, zřídit něco
severance pay (US)
odměna udělená významnému zaměstnanci při propuštění nebo nuceném odchodu, odchodné
sewing
šití
sewing machine
šicí stroj
sex
pohlaví; sex
shave
holit se, oholit
shortlist
zařadit do užšího výběru
shortlisted for
v užším výběru
sick pay
nemocenská (peníze)
sickness benefit (GB)
nemocenské dávky
sideline
vedlejší nebo druhé zaměstnání
sign on
vstoupit do zaměstnání a uzavřít zaměstnaneckou smlouvu
similarities
podobné nebo společné rysy; analogie
situations vacant (ads) (GB)
volná místa (inzertní rubrika)
sleep in
spát dlouho; zaspat
sleepwalk
chodit ve spaní; být náměsíčný
sleepy
ospalý
snore
chrápat
sociability
schopnost vycházet a bavit se s lidmi
socialise
společensky se stýkat; chodit do společnosti
specimen
vzorek
stamp
známka
standing order
trvalý příkaz
stressful
stresující
strike against st, for st
stávkovat proti něčemu, za něco
suggestion
návrh, podnět
suitable for sb
vhodný pro někoho
surname
příjmení
swap
výměna
swarm
roj; rojit se
tailor
krejčí; udělat na míru, na zakázku
teller (US)
bankovní úředník (u přepážky)
temp
přechodně zaměstnaný člověk, výpomoc (obvykle zprostředkuje agentura)
tidy up
uklízet; dát věci do pořádku
timetable
(GB) rozvrh
toy
hračka
tripod
trojnožka
trophy
trofej; památník
underexposed
podexponovaný
unemployed
nezaměstnaný
unions
odbory
unpaid leave
neplacená dovolená
vacation (US)
prázdniny, dovolená
valuable
cenný, hodnotný
vary in st
lišit se, odlišovat se
veil (US)
kryt obličeje pro včelaře
vice-versa
a naopak
viewfinder
hledáček
vocation
povolání; poslání
volunteer
dobrovolník; přihlásit se dobrovolně
wage
mzda
wake (up) with a start
náhle se probudit
waking
bdění
waste
odpad; plýtvat
weaver
tkadlec
weeding
plení
weight
váha
white-collar worker
úředník
wiped out
vymýcený
woodwork
práce s dřevem; výrobky ze dřeva
workaholic
neúmorný pracovník, člověk, který nemůže být bez práce
worthless
bezcenný, zbytečný
yell
řvát, křičet, ječet
schedule
jízdní, letový řád
stamp
razítko
timetable
jízdní, letový řád
tripod
stojan, stativ