Only $0.99/month

Project 1, U3 (have got, přídavná jména)