Try the fastest way to create flashcards

Project 2, U3

5.0 (1 review)
Get a hint
Byla ta pláž daleko od vašeho bytu?
Click the card to flip 👆
1 / 12
1 / 12
Terms in this set (12)
Byla ta pláž daleko od vašeho bytu?
Minulý týden byli nemocní.
On byl sportovním instruktorem v zábavním parku.
Neudělal jsem domácí úkol ve škole.
Seznámili jste se na dovolené?
Cestující jel taxíkem.
Použili jsme vozík a vzali svá zavazadla.
Uviděli jsme nějakou přistávací dráhu a letadlo přistálo.
Kde jsi nechal svůj flashdisk?
Proč oni spěchali?
Kdy jsi zatlačil na ten pedál?
Kola nebyla dřevěná.