Only $2.99/month

Terms in this set (73)

de bliksem, flits der Blitz
de bui der Schauer
de dierenbescherming der Tierschutz
het doel der Zweck
de donder der Donner
de graad der Grad
de klimaatverandering der Klimawandel
de milieubescherming der Umweltschutz
de mist, nevel der Nebel
de reden der Grund
de toestand der Zustand
de vorst der Frost
het weerbericht der Wetterbericht
de basis die Grundlage
de energiebron die Energiequelle
het gevolg die Folge
de hitte die Hitze
het jaargetijde die Jahreszeit
de landbouw die Landwirtschaft
het landschap die Landschaft
het milieu die Umwelt
de milieuorganisatie die Umweltorganisation
de omgeving, het gebied die Gegend
het onderzoek die Studie
de temperatuur die Temperatur
de voorwaarde die Bedingung
de voorwaarde, de veronderstelling die Voraussetzung
de weersvoorspelling die Wettervorhersage
de werking, het effect die Wirkung
het beschermd natuurgebied das Naturschutzgebiet
het decennium das Jahrzehnt
de eeuw das Jahrhundert
het gebergte das Gebirge
gebeurtenis das Ereignis
het onweer das Gewitter
afhangen van abhängen von
beoordelen beurteilen
beschermen schützen
beweren behaupten
concluderen schlussfolgern
doneren spenden
effect hebben, teweeg brengen etwas bewirken
het eens zijn einverstanden sein - war - gewesen
ontzien, aantasten schonen
overeenstemmen übereinstimmen
schrijven verfassen
smelten schmelzen - schmolz - geschmolzen
stijgen steigen - stieg - gestiegen
tegenspreken widersprechen - widersprach - widersprochen
veranderen, wijzigen ändern
verwoesten, vernietigen zerstören
vinden van halten von - hielt - gehalten
zich afvragen sich fragen
zich inzetten sich engagieren
bewolkt bewölkt
bezorgd, ongerust besorgt
eenduidig eindeutig
eerder eher
glad glatt
helder, opgeklaard heiter
helemaal völlig
in hoeverre inwiefern
in ieder geval auf jeden Fall
koel kühl
landelijk ländlich
milieuvriendelijk umweltfreundlich
om het even egal
per se unbedingt
tenslotte abschließend
vochtig feucht
vrijwillig ehrenamtlich
zogenaamd, vermeend angeblich
zonnig sonnig