Fachsprache Wirtschaft Neu 1 - L10 (Personalbeschaffung)

Term
1 / 67
begegnen j-m
Click the card to flip 👆
Terms in this set (67)
někoho potkat
ovládat, dokonale zvládat
podnikové hospodářství
uchazeč
ucházení se o, žádost o místo
písemná žádost o místo
znalosti elektronického zpracování dat
účinný, efektivní
der Eindruckdojemder Einsatznasazení, použitíeinsatzfreudigpřipravený k nasazeníeinstellenzaměstnatdie Einstellungstanovisko, přijetí, nastaveníder Einstiegzahájení, úvod, vstupentspanntuvolněnýermunternpovzbuditerstellenvyrobitertragen, erträgt, ertrug, hat ertragenunést, snésterwerben, erwirbt, erwarb, hat erworbenzískat, nabýtder Fachassistentodborný asistentdas Gerichtsouddas Gesetzzákondie Handelskammerobchodní komorahinterlassen, hinterlässt, hinterließ, hat hinterlassenzanechat (dojem), odkázat (majetek)im Vorauspředemdie Leistungsbereitschaftpřipravenost k osobnímu nasazenímeiden, meidet, mied, hat gemiedenvyhýbat sedas Mussnutnost, povinnostder Mutodvahadie Personalbeschaffungzískávání pracovníkůdas Praktikum, die Praktikapraktické cvičení, praxe během studiadie Praxispraxescheuplachýschlagfertigpohotovýdie Schulungškoleníschweigsammlčenlivýdas Stellenangebotnabídka pracovního místadie Stellenanzeigeinzerát pracovního místader Traineepraktikant, zaškolovaný pracovníküberzeugenpřesvědčitumfassenzahrnovatdie Umfrageanketader Umgangzacházení s, práce sunbestechlichnepodplatitelnýdie Unterlagepísemný podkladverführerischsvůdnýdie Vergütungplatové ohodnoceníverfassennapsat, písemně vyhotovitverlassen, verlässt, verließ, hat verlassenopustitvermeiden, vermeidet, vermied, hat vermiedenvyhnout severöffentlichenpublikovat, zveřejnitsich versprechen, verspricht, versprach, hat versprochenslibovat si, očekávatverteilenrozdělitvertrauendůvěřovatvoraussetzenpředpokládatvorkommen, kommt vor, kam vor, ist vorgekommenvyskytovat se, zdát se, připadatdas Vorstellungsgesprächpřijímací pohovordie Webseitewebová stránkaweckenvzbuditzulässigpřípustnýzur Geltung bringenuplatnitzurechtkommen, kommt zurecht, kam zurecht, ist zurechtgekommenzvládat, vypořádat se szurückgreifen auf etwas, greift, griff, hat gegriffenvyužít, sáhnout po něčemsich zutrauentroufat si, nebát se zkusitdie Zuverlässigkeitspolehlivost