Eksamen 5

Gi en kortfattet beskrivelse av hornhinnens/cornesas oppbygging og redegjør for de strukturelle endringer som skjer i limbusregionen.
Click the card to flip 👆
1 / 10
Terms in this set (10)
Gi en kortfattet beskrivelse av hornhinnens/cornesas oppbygging og redegjør for de strukturelle endringer som skjer i limbusregionen.
...
Blodgjennomstrømmingen i limbale og konjunktivale blodkar påvirkes både immunologisk og nevrologisk. Redegjør for disse virkningsmekanismene og gi eksempler på hva som kan skje med fremre segment dersom disse mekanismene opphører.
...
Gi en beskrivelse av tredje hjernenerve (n. oculomotoris) og redegjør for de betydningen av denne hjernenerven i okulomotorisk sammenheng.
...
Beskriv øyets tåreapparat og redegjør for hvordan dette systemet bidrar til å opprettholde øyets immunforsvar.
...
Gi en strukturell og funksjonell beskrivelse av andre hjernenerve (n. opticus) og redegjør for de faktorene som skiller denne hjernenerven fra de øvrige hjernervene.
...
Gi en beskrivelse av Mendels arvelover. Enkelte tilstander følger ingen av disse lovene. Redgjør for alternative arvemuligheter.
...
Gi en kortfattet beskrivelse av hendelsesforløpet fra befruktningen av en eggcelle til dannelse av placenta. Redsgjør i korte trekk utviklingen av de ulike okulære strukturene
...
Cerebellum/lillehjernen inngår som en viktig del av det okulomotoriske system. Redegjør for dens funksjon og gi en beskrivelse av de ulike strukturene som den står i forbindelse med.
...
Gi en beskrivelse av øyets immunforsvar hvor strukturene i både det spesifikke og uspesifikke immunsforsvar inngår.
...
Gi en detaljert beskrivelse av netthinnens/retinas ulike celler. Beskriv også næringstilførselen til de ulike cellene.
...