Eksamen 6

Term
1 / 10
Redgjør for de hjernenervene som du mener har mest betydning for øyets motorikk.
Click the card to flip 👆
Terms in this set (10)
Redgjør for de hjernenervene som du mener har mest betydning for øyets motorikk.
...
Det er en stor konsentrasjon av sensoriske reseporer i de ekstraokulære musklene. Redegjør for den sensoriske informasjon de formidler. Hva slags betydning har de ulike reseptorene for øyets motorikk?
...
Beskriv den autonome innervasjonen av iris og ciliærlegemet. Hva skjer dersom denne innervasjonen opphører?
...
Gi en beskrivelse av tårekjertelen (glandula lacrimalis) og beskriv hva slags immunoglobuliner som produseres her. Gi en kort beskrivelse av hvordan kjertelen er innervert.
...
Forklar hvordan immunoglobin E (IgE) påvirker konjunktivale og limbale blodkar.
...
Gi en beskrivelse av netthinnens ulike celler og hvordan netthinnen ser ut histologisk.
...
Hva skjer med en pasient som mister funksjonen i den 7. hjernenerve (nervus facialis).
...
Beskriv den strukturelle og funksjonelle organiseringen av superior oblique. Hva slags kompenserende hodebevegelser vil du forvente hos en pasient med superior oblique parese?
...
Redgjør for den nevrologiske sammenhengen mellom vestibularsystemet og det okulomotoriske system.
...
Hva er funksjonen til lillehjernen (cerebellum) i forbindelse med øyebevegelser?
...