15 terms

Bago Dumating ang Kastila

STUDY
PLAY
kundiman
pag-ibig
soliranin
mangagawa
deoma
pangkasal
tagumpay
pandigma
dalit
panrelihiyon
hele
pampatulog
talindaw
pamamangka
Biag ni Lam-ang
Epiko ng Iloko
agya
Epiko ng Mindoro
bidasari
Epiko ng moro
Labaw Donggon
Epiko ng Ilolo
Hinilawod
Epiko ng Panay
Hudhud
Epiko ng Ifugao
Tulalang
Epiko ng Manobo
Bantugan
Maranaw