Y Matematik Sannolikhet och statistik

Sannolikhet
Click the card to flip 👆
1 / 20
Terms in this set (20)
Relativ frekvensFrekvens för ett visst utfall, uttryckt i procentStolpdiagramDiagram som undersöker talvärdenStapeldiagramDiagram som visar textvärdenLinjediagramDiagram som visar e förändring över tidCirkeldiagramDiagram som jämför en fördelningMedelpunktsvinkelVinkeln av en cirkelsektorBeroende händelser"Dragning utan återläggning"Oberoende händelser"Dragning med återläggning"VariationsbreddSkillnaden mellan det största och minsta värdetKombinatorikBeräkna antal möjliga kombinationer