Datum på svenska

4.5 (2 reviews)
Term
1 / 20
1.1.
Click the card to flip 👆
Terms in this set (20)
3.11.den tredje november24.12.den tjugofjärde december13.3.den trettonde mars25.8.den tjugofemte augusti30.4.den trettionde april17.7.den sjuttonde juli21.6.den tjugoförsta juni12.5.den tolfte maj4.10.den fjärde oktober23.11.den tjugotredje november