Only $35.99/year

Eu-prov

Terms in this set (19)

EU-kommissionen, ministerrådet och Europaparlamentet. Sverige och de andra EU-länderna är med och påverkar genom sina regeringar i ministerrådet och sina folkvalda ledamöter i Europaparlamentet. EU-ländernas nationella parlament ska ta ställning till om det är EU eller EU-länderna själva som bör ta beslut om lagförslagen.
EU-kommissionen tar fram idéer. Därefter tar EU-kommissionen in synpunkter på idén och presenterar sedan ett förslag på en ny lag som ska gälla i alla EU-länder. Förslaget skickas till alla medlemsländer, europaparlamentet och ministerrådet.
Sverige behandlar lagförslaget, både regeringen och riksdagen får EU-kommissionens lagförslag. Regeringen diskuterar förslaget med det utskott i riksdagen som har hand om frågan, till exempel miljö -och jordbruksutskottet.
EU-kommissionen förhandlar. EU-kommissionen kan behöva göra ändringar i lagförslaget beroende på vad europaparlamentet och ministerrådet tycker.
Europaparlamentet förhandlar och beslutar. Ledamöterna i europaparlamentet diskuterar och föreslår ändringar i kommissionens lagförslag. Sedan röstar de och skickar förslaget till ministerrådet.
Ministerrådet förhandlar och beslutar. Ministerrådet tittar på EU-kommissionens lagförslag och Europaparlamentets ståndpunkt. Ibland föreslår de ändringar. Om ministerrådet och Europaparlamentet inte är överens kan de behöva diskutera förslaget flera gånger.
Sverige ska införa lagen. När den nya EU-lagen är beslutad måste den ofta införas i EU-ländernas lagstiftning för att börja gälla. Det är riksdagen som ansvarar för att införa EU-lagarna i Sverige.
Sverige följer upp lagen. Regeringen, kommunen och myndigheterna ser till att den nya lagen blir verklighet. De svenska domstolarna ser till att lagarna följs.