II peatükk

Term
1 / 6
Traditsioonilise politseiöö tunnused.
Click the card to flip 👆
Terms in this set (6)
Kiire reageerimine hädaabikõnedele; keskendumine kvantitatiivsetele töömõõdikutele; hierarhiline organisatsioon; juhuslik patrullimine; politseinike suur arv.
Kõrge korruptsioonitase politseis; soov eemalduda subjektiivsusest ja püüdlused objektiivsusele ning abstraktsele normile keskendumine.
Ei lahendanud madala usalduse probleemi. Positivistlikud töömõõdikud (mõõta ja kaaluda) jätsid kogukonna huvid tahaplaanile.
Madal usaldus politsei vastu; soov võimestada kogukonna liikmeid tegelema kogukonna turvalisusprobleemidega; soov tõsta kogukonna huvid esiplaanile.
POP rakendamine organisatsiooni kõikidel tasanditel ja funktsioonidel ei osutunud edukaks; nõuab kõikidelt osalistelt sisulist panustamist ning praktikate kaudu kinnistamist (taastootmist).
Abstraheerumine nõuab teistsugust lähenemist professiooni ja organisatsiooni suhtele. Organisatsiooni vajaduste esiplaanile seadmine on professiooni arengu üheks garandiks.