50 terms

sylfaen Unit 12

STUDY
PLAY
anafu
to injure
arestio
to arrest
bwletin
bulletin
camera cyflymder
speed camera
cau
to shut
cloi ma's
to lock out
cnoi
to bite
cymorth
help
cyrraedd
to reach (to arrive)
chwilio
to search
dal
to catch
damwain
accident
dathlu
to celebrate
digwydd
to happen
diweithdra
unemployment
dringo
to climb
dwyn
to steal
erioed
ever
ffatri
factory
gohirio
to postpone
heddlu
police
lladd
to kill
llanc
youth (teenager, male)
lleidr
thief
lladron
thieves
llosgi
to burn
maer
mayor
miloedd o bunnoedd
thousands of pounds
newid
to change
newyddion
news
peryglus
dangerous
poeni
to worry
rhywun
someone
saethu
to shoot
sbardun
spur (incentive)
sydyn
quick
tennyn
tether (dog's lead)
trafod
to discuss
trwm
heavy
tywysog
prince
yn ôl
ago
yn ola
finally
Gaeth dyn ei ladd
A man was killed
Gaeth dyn ei arestio
A man was arrested
Gaeth llanc ei ddal
A youth was caught
Gaeth car ei ddwyn
A car was stolen
Gaeth rhywun ei saethu
Someone was shot.
Gaeth merch ei lladd ddoe
A girl was killed yesterday
Gaeth gwraig ei dal neithiwr
A woman was caught last night
Gaeth ffatri ei chau heddiw
A factory was closed today.
OTHER SETS BY THIS CREATOR