21 terms

Các môn học

Bao gồm cả các môn học cơ bản và mở rộng.
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Maths
Toán
Science
Khoa học
Chemistry
Hóa học
Physics
Vật lý
Biology
Sinh học
Medicine
Y học
Economics
Kinh tế học
Computer science
Khoa học máy tính
Law
Luật học
Literature
Văn học
Geography
Địa lý
Geology
Địa chất học
Sociology
Xã hội học
Philosophy
Triết học
Psychology
Tâm lí học
Archaeology
Khảo cổ học
History
Lịch sử
Engineering
Kĩ thuật
Music
Âm nhạc
Architecture
Kiến trúc học
Theology
Thần học
OTHER SETS BY THIS CREATOR

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.