7 terms

ESE2_L16_interrogative_sokliukai

ESE2_L16_interrogative_sokliukai
STUDY
PLAY
Has he got a bike?
Ar jis turi dviratį?
Are we in the hall?
Ar mes prieškambaryje?
Is my friend very clever?
Ar mano draugas labai protingas?
Am I ill?
Ar aš sergu?
Can they spell my name?
Ar jie gali pasakyti mano vardą paraidžiui?
Has my sister got a nice watch?
Ar mano sesuo turi gražų rankinį laikrodį?
Have I got an idea?
Ar aš turiu gerą mintį?