L18 - Präpositionen

Term
1 / 10
do Německa
Click the card to flip 👆
Terms in this set (10)
do Německa
v Rakousku
k Bodamskému jezeru
u Bodamského jezera
k Severnímu moři
u Severního moře
na horách
na pláži
na pláž