Only $2.99/month

conduita, tratament

Terms in this set (16)

a) Hidratare cu monitorizarea tensiunii arteriale și a diurezei Obiectivele hidratării: refacerea volumului circulator; protecție împotriva hipoperfuziei coronariene, cerebrale și renale; înlocuirea pierderilor hidrice totale și intracelulare. în primele 30-60 minute se va administra un litru, urmat de încă un litru în următoarea oră. La cei cu hipotensiune, sau cu deshidratare severă se vor administra 3 litri. Ulterior ritmul de hidratare va fi de 150-500ml/oră. Se utilizează inițial soluții izotone, respectiv ser fiziologic (soluție salină 0,9%) sau la nevoie soluții hipotone (soluție salină 0,45%), în funcție de natremie și statusul cardiac. La valori glicemice sub 300 mg/dl se începe administrarea și de soluții de glucoză 5% sau 10% tamponate cu insulină cu acțiune scurtă. b) Monitorizarea glicemică frecventă Monitorizarea glicemiei se face la fiecare oră, până la atingerea valorilor optime, după care poate fi continuată la 2-4 ore. c) Corectarea dezechilibrului electrolitic Capitalul total al K+ este întotdeauna foarte scăzut. Aprecierea potasemiei prin dozări repetate este extrem de importantă pentru conducerea tratamentului, iar hipopotasemia trebuie corectată prompt, din cauza riscului mare al aritmiilor ventriculare. Administrarea KCl 7,45% se face pe vena periferica sau abord venos central. Soluția de KCl se folosește întotdeauna ca adaos în soluții perfuzabile - Nu se administrează la cei cu insuficiență renală acută sau cronică - Se foloseşte soluția KCl - 7,45%, care se administrează numai solvită în soluția perfuzabilă(SF,SG 5%) 1g KCl =13,5 mmol K (lmmol KC1 =lml sol. KC1 7,45%) - Dacă K+ plasmatic ➢ > 5,5 mEq/I - nu se administrează KCl ➢ 3,5 - 5,5 mEq/1 -se administrează 20 mmol KCl/1 litru lichid perfuzat 20 ml KCl 7,45% =1,5g KCl ➢ < 3,5 mEq/1 -se administrează 40 mmol KCl/1 litru lichid perfuzat = 40 ml sol. KCl