Only $2.99/month

Sloveso "sein" v přítomném čase - překlad