10 terms

Sylfaen Unit 13

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Ga i ddefnyddio'r ffôn?
May I use the phone?
Ga i fynd adre?
May I go home?
Ga i ofyn rhywbeth i chi? Cei, wrth gwrs.
May I ask you something? (formal). Yes, you may, of course.
Gawn ni'r papur, os gwelwch chi'n dda? Na chewch, mae'n flin gyda fi.
May we have the paper, please? No, I'm sorry.
Ga i fynd?
May I go?
Gawn ni fynd?
May we go?
Gewch chi fynd?
May you go? (formal)
Gân nhw fynd?
May they go?
Gawn ni'r papur, os gwelwch chi'n dda?
May we have the paper, please?
Gawn ni un i Bryn, os gwelwch chi'n dda?
May we have one for Bryn, please.