II peatükk: Politsei tähendusvarjundid - ühiskonnateoreetiline perspektiiv

Max Weber - ühiskonna toimimise alused: märksõnad.
Click the card to flip 👆
1 / 5
Terms in this set (5)
Max Weber - ühiskonna toimimise alused: märksõnad.
Ühiskonna toimimise aluseks on võitlus võimu pärast. Legitiimne võim ja domineerimine saavad võimalikuks ainult alluvate (osaliste) heakskiidul või leppimisel. Riigil on küll vägivallamonopol, kuid see ei ole ainus vahend valitsemiseks - valitsemisel tuleb kasutada nii mõistust kui südant.
Emile Durkheim - ühiskonna liikumapanevad põhimõtted: märksõnad.
Ühiskonna liikumapanevaks jõuks on sotsiaalne solidaarsus. Sotsiaalne elu koosneb kujutlustest ja individuaalsed kujutlused ei kattu (täies ulatuses) kollektiivsetega. Riik on kui moraalse distsipliini hoidja.
Miks on kuriteod (hälbiv käitumine) ühiskonnas vajalik?
Kuriteod (hälbiv käitumine) aitab defineerida hea ja kurja piire; aitab mõista patoloogiaid.
Politsei roll Emile Durkheimi vaadete valguses. Märksõnad.
Politsei on oma käitumisega vahetuks moraali kujundajaks ühiskonnas. Ühiskondliku käitumise lugemisel ja sellele politseilise käitumisega reageerides defineerib ja piiritleb politsei ühiskonnas hea ja kurja piire.
Politsei roll Max Weberi vaadete valguses. Märksõnad.
Vägivald ei ole normaalne ja ainus vahend riigi (politsei) käsutuses - tuleb kuulata nii mõistuse kui südame häält. Politsei on orienteeritud objektiivse normi (bürokraatia) täitmise tagamisele.