116 terms

2011.04.10.

STUDY
PLAY
eng
szoros
bloß
csupán/hát
komisch
furcsa
in den meisten Fällen
a legtöbb esetben
rot werden
elvörösödni
ärgern - Akk
bosszant
derselbe
ugyanaz
sich ärgern über - Akk
bosszankodik
breit
széles
entsprechen
megfelelő
spannend
izgalmas
leiden
vmiben/vmitől szenved
geeignet
alkalmas
die Wende-n
fordulat
interessiert sein an - Dat
vmiben érdekelt
niedrig
alacsony
umgehen mit - Dat
vki bánik valahogy
Vertrauen haben zu - Dat
bizalommal van vakaki iránt
eintönig
egyhangú
klatschen von - Dat
pletykál vkiről
ruhige Lage
nyugott helyen van (a lakás)
seit wann?
mióta?
die beste Wahl
a legjobb választás
bis zum Ende des Schuljahrs
a tanév végéig
anstellen
alkalmaz/elkövet vmit
geputzt wird....im Monat
....szer takarítunk havonta
nüchtern
józan
das Gemälde-
festmény
sie sehen sich ähnlich
hasonlítani
leer
üres
kitschig
kiccses
ordentlich
gondos
stillvoll
elegáns
großzügig
nagyvonalú
luxuriös
fényűző
voll
teljes
extravagant
különleges
protzig
felvágó
budget
kölcségvetés
gerade
éppen
Nicht gerade mein Geschmack
Nem éppen az én ízlésem
zwar
noha/bár
sich voll fühlen
jól érezni magát
nach denke über - Akk
vmin elgondolkozni
damals
akkoriban
ehrlich gesagt
őszintén szólva
solchen
ilyen
mir richt es
nekem elég
sowiso
ugyanis
wegen
miatt
allerdings
azonban
außerdem
ezenkívül
inzwischen
közben
ich kann mir nicht vorstellen
nem tudom elképzelni
da
ott
regelmäßig
rendszeresen
beneiden mich
irigyelnek engem
das Ereignis-sse
esemény
sonst
egyébként
unersetzlich
pótolhatatlan
Angst haben
fél vmitől
sich unterhalten
szórakozni
verzichten auf - Akk
lemond vmiről
stören
zavar
der Alptraum-:e
rémálom
schlagen
ver, üt
verarschen
szivat
der Vorschlag-:e
javaslat
es lohnt sich
megéri vmit csinálni
statt
helyett
der Unfall-:e
baleset
sich verletzen
megsérül
erven
idegesít
sich sehnen nach - Dat
vágy
die Sehnsucht
vágyakozás
die Erinnerung-en
emlék/emlékezés
sammeln
gyűjteni
wechselhaft
változékos
der Scherz-e
tréfa
der Narr-en-en
bolond
drollig
aranyos kedves
die Träumerei-en
álmodozás
verbrennen
elégetni
eine Arbeit bekommen
munkát kap
sich unterhalten
beszélget
bestrafen
büntet
jemand hat Zeit übrig
marad fölösleges ideje
die Strafe-n
büntetés
Etwas erinnert mich an - Akk
vmi emlékeztet vmire
denken an - Akk
gondol vmire
reichen
szagol
der Gerich-:e
szag
erdchreckend
ijesztő
der Sturm-:e
vihar
der Eindruck-:e
benyomás
schmitzen
izzad
wachrufen
felébreszt
merkwürdig
figyelemre méltó
geborgen
védett
der Duft-:e
illat
aussprechen
megszólít vkit
die Trennung
elvál
klannen
lógni/csórni
angeln
horgászni
abhauen
eltünni
Leider trennten sich ja unsere Weg
Sajnos elváltak útjaink
das Abenteuere
kaland
in Fernsehen verfolgen
követni a Tv-ben
der Grenzübergang-:e
határátkelő
das Volk-:er
nép
die Wahl
választás
die Botschaft-e
üzenet
das Verständnis-se
megértés
manche
néhány
plötzlich
hirtelen
es hängt davon ab
attól függ